Emerytura mieszana - informacje

Emerytury    
ocena

Emerytura mieszana stanowi jeden z elementów przeprowadzonej reformy emerytalnej i jest połączeniem starych oraz nowych zasad ustalania wysokości emerytury. Niektóre osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku otrzymają w przyszłości tzw. emeryturę mieszaną.

Emerytura mieszana - informacje

sxc.hu

Dla niektórych osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. emerytura zostanie ustalona częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad. Takie rozwiązanie przewidziano w art. 183 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aby w płynny sposób przejść ze starego systemu obliczania świadczeń do nowego.

Warunkami uzyskania emerytury mieszanej są:
- osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego w latach 2009-2013,
- nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego
- nieodobranie (choćby za jeden miesiąc) emerytury obliczonej według starych zasad.

Mieszany sposób obliczania emerytury dotyczy zatem kobiet urodzonych w latach 1949-1953. Tylko bowiem one osiągną wiek uprawniający do emerytury (60 lat) w latach 2009-2013. Mężczyźni z wymienionego przedziału wiekowego oraz kobiety urodzone po 31 grudnia 1953 roku powszechny wiek emerytalny ukończą najwcześniej w 2014 roku i dlatego ich emerytura będzie wyliczona już na nowych zasadach.

W zależności od roku osiągnięcia wieku emerytalnego, części emerytury obliczane są na podstawie starych i nowych zasadach według następujących proporcji:
- w 2009 r.: 80 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz 20 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,
- w 2010 r.: 70 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz 30 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,
- 2011 r.: 55 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz 45 % emerytury obliczonej na owych zasadach,
- 2012 r.: 35 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz 65 % emerytury obliczonej na nowych zasadach,
- 2013 r.: 20 % emerytury obliczonej na starych zasadach oraz 80 % emerytury obliczonej na nowych zasadach.

Emerytura mieszana przysługuje także kobietom i mężczyznom występującym o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W tym przypadku emerytura mieszana również dotyczy tylko tych, którzy wiek uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009-2013, jeżeli nie są członkami OFE lub z niego zrezygnują w momencie przechodzenia na emeryturę.

O emeryturę mieszaną mogą ubiegać się także osoby, które miały już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Mogą one złożyć wniosek o przyznanie emerytury mieszanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego w latach 2009-2013, ale tylko wtedy, gdy dotychczas nie pobrały ani jednej emerytury przyznanej im według starych zasad.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =