Emerytury pomostowe - informacje

Emerytury    
ocena

Życie nabiera tempa i każdy z nas jest coraz bardziej eksploatowany, stąd pomysł rządu na emerytury pomostowe dla wszystkich, których praca szczególnie doświadcza. Prawo do emerytury pomostowej mają osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat. Żeby móc ubiegać się o emeryturę pomostową, kobieta musi skończyć 55 lat, udokumentować co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, natomiast mężczyzna 60 lat i udokumentować co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Przed 1 stycznia 1999 r. wykonywana powinna być praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określonym w art. 32 i art. 33 u.e.r.f.u.s oraz udokumentowany powinien zostać rozwiązany stosunek pracy z pracodawcą.

Emerytury pomostowe - informacje

photoxpress.com

Lista uprawnionych ograniczona jest do kilkudziesięciu zawodów i prac, wykonywanych w najcięższych warunkach, wymagających wyjątkowych predyspozycji psychofizycznych, narażających ich na dodatkową, wzmożoną eksploatację. Są to m.in. górnicy w kopalniach i kamieniołomach oraz wydobywający ropę i gaz, pracownicy garbarni, pieców hutniczych, kowale w kuźniach przemysłowych, murarze, dokerzy, drwale, piloci, kierowcy autobusów i tramwajów, rybacy morscy, nauczyciele w specjalnych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich, personel domów pomocy społecznej i szpitali psychiatrycznych, lekarze pracujący na ostrych dyżurach i inni. 

To właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek oceny, czy dany rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika na określonym stanowisku pracy powinien być uznany za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie zapominajmy jednak, że ocena ta podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Postępowanie o ustalenie prawa do emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika, zgłoszony bezpośrednio lub też za pośrednictwem płatnika składek (zakładu pracy) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję w sprawie emerytury pomostowej wydaje organ rentowy najbliższy miejsca naszego miejsca zamieszkania. Od decyzji możemy się odwołać do sądu ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Jeżeli okaże się, że jesteśmy w grupie osób mogących ubiegać się o emeryturę pomostową, wybór należy do nas. Ludzie starają się utrzymać pracę jak najdłużej, mówiąc czasem, że trzyma ich przy życiu i oddala czas monotonnej egzystencji. Dla niektórych jednak jest to zbawienne rozwiązanie właśnie ze względu na rodzaj pracy, jaką się zajmowali. Nie możemy zapominać o pozytywnych aspektach przejścia na emeryturę pomostową, dla innych młodych bowiem zwalniają się miejsca pracy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =