I filar emerytalny - co to?

Emerytury    
ocena

Reforma emerytalna, która została wprowadzona w 1999 roku podzieliła system emerytalny na trzy filary. Pierwszy z nich jest obowiązkowy, zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i do niego trafia większość naszych emerytalnych świadczeń.

Każda ubezpieczona osoba posiada w ZUS-ie specjalne konto, na które wpłacane są odłożone na emeryturę pieniądze. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż pieniądze z pierwszego filaru nie są nigdzie inwestowane, a ich ewentualny wzrost jest regulowany przez coroczną waloryzację, która uzależniona jest od wzrostu cen i usług.

Nasza przyszła emerytura liczona jest jako suma wszystkich składek, którą uzbieraliśmy przez wszystkie lata naszej kariery zawodowej, powiększona w wyniku wspomnianych wcześniej waloryzacji. Warto pamiętać o tym iż zawsze możemy sprawdzić stan naszego konta emerytalnego w ZUS-ie i kontrolować cały zgromadzony do tej pory kapitał. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie określić, ile do tej pory uzbieraliśmy na poczet przyszłej emerytury. Często środki w pierwszym filarze nazywane są kapitałem fikcyjnym ponieważ faktycznie na naszym koncie ZUS nie ma realnych pieniędzy, tylko zobowiązania, które wypłacane będą wraz z przejściem na emeryturę, dlatego kapitału z pierwszego filaru nie możemy wypłacić do czasu uzyskania praw emerytalnych, środki te nie są one również dziedziczone.

Obecny system emerytalny zakłada, iż wysokość emerytury będzie zależna od wysokości kapitału początkowego wyliczonego na 31 grudnia 1998 r. , sumy zapłaconych składek przez nas od 1 stycznia 1999 roku oraz od momentu przejścia na emeryturę. Należy pamiętać, iż jeśli pracujemy w wieku emerytalnym, to każdy przepracowany rok powyżej tego wieku daje nam wyższą emeryturę. Najważniejszą zaletą pierwszego filara emerytalnego jest stu procentowa gwarancja Skarbu Państwa wypłaty emerytur.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =