II filar emerytalny - co to?

Emerytury    
ocena

Drugim filarem emerytalnym nazywane są Otwarte Fundusze Emerytalne. Składki do tego filara odkładane są przez osobę, która rozpoczyna swoją karierę zawodową i jest urodzona po 1 stycznia 1969 r. Od momentu rozpoczęcia pracy każdy musi wybrać jeden z funduszy i podpisać z nim umowę, w przeciwnym razie weźmie udział w losowaniu OFE. Oznacza to, iż prawdopodobnie trafi to jednego z tych funduszy, które generują najmniejsze zyski lub nawet notują straty, co może mieć w przyszłości przykre konsekwencje w postaci niskiej emerytury.

Środki do Otwartego Funduszu Emerytalnego przekazywane są przez ZUS z wpłacanych tam emerytalnych składek. Wysokość składki jeszcze na początku bieżącego roku wynosiła 7,3% wynagrodzenia brutto, ale na początku maja weszła w życie ustawa, która zakłada iż do OFE będzie wpływało 2,3% naszej pensji, a do 2017 roku wysokość składki ma wzrosnąć do 3,5 %.

Kapitał w drugim filarze inwestowany jest w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje, co daje możliwość pomnażania zgromadzonych środków. Warto jednak pamiętać, iż w związku z ryzykiem inwestycyjnym określono maksymalny pułap zaangażowania w poszczególne instrumenty, a kontrolę na OFE sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Emerytura z II filaru będzie wypłacana co miesiąc i waloryzowana na identycznych zasadach jak w pierwszym filarze, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zgromadzonej na rachunku funduszu emerytalnego i od wieku osoby ubezpieczonej.

Warto pamiętać, iż kapitał zgromadzony w OFE jest objęty wspólnotą małżeńską. Jeżeli małżeństwo członka funduszu zostało unieważnione lub rozpadło się przez rozwód, to pieniądze przypadające byłemu małżonkowi są przekazywane na rachunek funduszu współmałżonka w wyniku podziału majątku. Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu, co oznacza, iż po śmierci członka funduszu, kapitał jest wypłacany najbliższej rodzinie do której zalicza się współmałżonka, dzieci, rodziców oraz wnuki.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =