Indywidualne Konto Emerytalne - co to?

Emerytury    
ocena

Indywidualne Konta Emerytalne są najnowszą formą świadczeń z III filaru emerytalnego, który jest dobrowolnym i dodatkowym ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Prawo do wpłat na taki rachunek mają osoby, które ukończyły 16 rok życia (osoba nieletnia musi jednak uzyskiwać dochody z tytułu umowy o pracę).

Bardzo ważną kwestią jest możliwość oszczędzania na takim rachunku tylko przez jedną osobę. Jeśli zdecydujemy się podpisać umowę o prowadzenie rachunku IKE musimy podpisać stosowne oświadczenie o tym, iż nie gromadzimy środków na IKE, które jest prowadzone przez inną instytucję finansową oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonaliśmy wypłaty transferowej z poprzedniego IKE. Jeśli posiadamy IKE w innej instytucji, należy oświadczyć, iż dokonamy z niego wypłaty i podać dokładną nazwę instytucji, w której posiadamy taki rachunek.

Warto podkreślić iż IKE jest formą oszczędzania zwolnioną z „podatku Belki”, który wynosi 19% od zysku. Ważne są również limity wpłat na IKE, które nie mogą przekroczyć 3-krotności średniej pensji brutto (w 2011 r. limit wynosi 10.077 zł).

Indywidualne Konto Emerytalne daje nam możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne (mniej lub bardziej agresywne), obligacje skarbowe, lokaty bankowe, ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym (część środków jest inwestowana, a część pokrywa ubezpieczenia na życie) czy rachunki maklerskie (w tym wypadku inwestujemy tylko i wyłącznie w akcje). Środki zgromadzone na IKE nie są powiązane ani z OFE ani z ZUS-em.

Jeśli zdecydujemy się wypłacić środki z tego świadczenia, możemy albo je przetransferować do innego IKE albo zlikwidować rachunek i wypłacić wszystkie środki, jednak wtedy należy mieć na uwadze fakt, iż zyski będą obciążone „podatkiem Belki”. Po przejściu na emeryturę otrzymamy jednorazowo wszystkie zgromadzone środki. Oczywiście wtedy nie będziemy już mogli otworzyć nowego rachunku IKE. Wpłat na IKE można dokonywać jednorazowo lub systematycznie co jakiś czas, należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć ustalonego limitu.

UWAGA!

Indywidualne Konto Emerytalne jest z pewnością ciekawym rozwiązaniem, ale należy dobrze zastanowić się nad rodzajem inwestycji, jaki oferuje nam dana instytucja finansowa. Inwestując środki z IKE w lokaty bankowe, miejmy świadomość, iż odsetki nie będą duże i może je pochłonąć inflacja, natomiast gromadzenie środków w fundusze inwestycyjne czy rachunki maklerskie wiąże się z ryzykiem, choć w perspektywie długiego czasu oszczędzania może przynieść bardzo wysokie zyski.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =