Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

Emerytury    
ocena
Zagadnienie emerytur pomostowych jest często podejmowane przez media. W zakresie obliczania emerytur pomostowych powstają jednak wątpliwości. Podajemy kluczowe dla zrozumienia tematu wskazówki.

Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

photoxpress.com

Czym jest emerytura pomostowa i jak ją obliczyć?

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty, jaka zostałaby uzyskana poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnią długość dalszego trwania życia dla osób w wieku 60 lat i jest ustalona na podstawie obowiązujących w dniu, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, tablic średniego trwania życia.

Tablice trwania życia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 marca każdego roku. Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanych składek, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąca, od którego przysługuje prawo do wypłacania emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Komu przysługuje prawo do emerytury pomostowej?

O emeryturę pomostową może ubiegać się pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r., jeżeli ukończył 60 lat (mężczyzna) lub 55 lat (kobieta) i jeżeli spełni wszystkie poniższe warunki:
1) pracował w szczególnych warunkach lub wykonywał pracę o szczególnym charakterze, przez przynajmniej 15 lat;
2) ma okres składkowy i nieskładkowy (uwzględniony w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionego okresu składkowego), który wynosi przynajmniej 20 lat w odniesieniu do kobiet i przynajmniej 25 lat dla mężczyzn;
3) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał (przez przynajmniej 1 dzień) prace:
- w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a więc określone w oparciu o przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2009 r. - nawet w przypadku gdy praca taka nie została ujęta w nowych wykazach prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
- w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w nowych wykazach prac.
4) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał (przez przynajmniej 1 dzień) pracę w  warunkach szczególnych lub w warunkach o szczególnym charakterze, które są wymienione w nowych wykazach prac obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.;
5) rozwiązał stosunek pracy.

Co sądzicie o emeryturach pomostowych? Zapraszamy do dyskusji.

Źródło:
1. Katarzyna Wiśniewska, Jak ustalana będzie wysokość emerytury pomostowej?, wieszjak.pl, dostępny w Internecie: emerytury.wieszjak.pl/pomostowe/97232,Jak-ustalana-bedzie-wysokosc-emerytury-pomostowej.html
2. Mariusz Denisiuk, Jak obliczana jest wysokość emerytury pomostowej?, rzu.gov.pl, dostępny w Internecie: rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/zabezpieczenie-emerytalne-emerytury-z-nowego-systemu/Jak_obliczana_jest_wysokosc_emerytury_pomostowej___1803

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =