Jak przejść z renty na emeryturę?

Emerytury    
ocena
Polskie prawo stwarza możliwość osobom będącym na rencie, na zasiłku lub posiadającym świadczenie emerytalne przejść na emeryturę. Ważne jest spełnienie kilku warunków aby tego dokonać. Najważniejszym jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (powszechnego lub obniżonego). Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, należy z odpowiednim wnioskiem i niezbędnymi dokumentami udać się do najbliższego oddziału ZUS.

Jak przejść z renty na emeryturę?

sxc.hu

Jeżeli określone wymogi będą spełnione, a wniosek złożymy najpóźniej w dniu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (67 lat dla kobiet i mężczyzn), Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala nam prawo do emerytury, a wtedy mamy wybór czy zostajemy na rencie, czy przechodzimy na emeryturę. W tym wypadku ważne jest, abyśmy spełniali warunki do posiadania wcześniejszej emerytury. Jeżeli jednak wniosek zostanie przez nas złożony po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, ZUS przyzna nam emeryturę z urzędu, a nasze prawo do renty przestaje obowiązywać. Oczywiście należy pamiętać o tym, iż musimy przez cały okres przedemerytalny podlegać ubezpieczeniu składkowemu lub emerytalno–rentowemu.

Warto również zwrócić uwagę na to, iż w przypadku możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, a więc przed powszechnym wiekiem emerytalnym, ZUS nie będzie z urzędu przydzielał nam emerytury, tylko zaczeka albo na ukończenie przez nas powszechnego wieku emerytalnego, albo na to, iż sami złożymy wniosek o wcześniejszą emeryturę. Dopiero po złożeniu dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpoczynał procedurę przyznania nam świadczenia.

UWAGA!
Istotną kwestią jest również fakt, iż kwota emerytury, jaką ZUS przyzna nam z urzędu, nie może być niższa od tej, którą pobieraliśmy do tej pory z tytułu renty.

Dotyczy Was ten problem? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =