Jak wyliczyć odprawę emerytalną?

Emerytury    
ocena

Pracownikom rozwiązującym umowę o pracę z tytułu przejścia na emeryturę należy się odprawa emerytalna.

Wysokość odprawy emerytalnej jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu otrzymywanego z zakładu pracy. Jednak pracodawca, dzięki swoim regulacjom branżowym, może wypłacić takie świadczenie na innych warunkach, które są uzależnione od regulaminu wynagradzania czy premii.

Ważne jednak aby obowiązujące w firmie przepisy dotyczące wynagradzania i odpraw nie były mniej korzystne dla pracownika niż te, które obowiązują w kodeksie pracy.

Aby obliczyć wysokość odprawy emerytalnej należy posłużyć się zasadami, które obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za urlop wypoczynkowy.

Pracodawca nie będzie miał problemu z ustaleniem wysokości takiej odprawy, gdy wynagrodzenie miesięczne jest stałe, jeżeli jednak na wynagrodzenie pracownika składają się dodatkowe przychody miesięczne, takie jak premia, wówczas dodatkowe składniki, które pracownik otrzymał w okresie 3 miesięcy przed nabyciem prawa do odprawy, przyjmuje się jako średnia wysokość ze wspomnianego 3 miesięcznego okresu. Jeżeli w tym czasie pracownik chorował, jego wynagrodzenie dzieli się przez liczbę dni pracy, a wynik mnożony jest przez liczbę dni, jakie zatrudniony przepracowałby w ramach przysługującemu mu rozkładowi pracy.

UWAGA!

Bardzo ważną kwestią jest to, iż pracownik może otrzymać taką odprawę tylko raz. Jeżeli otrzymał już wcześniej wysokość miesięcznego wynagrodzenia w związku z przejściem na rentę, nie otrzyma drugiej odprawy, kiedy będzie przechodził na emeryturę.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =