Jaki fundusz emerytalny wybrać?

Emerytury    
ocena

Wysokość przyszłej emerytury zależeć będzie między innymi od wyboru funduszu emerytalnego w ramach II filaru systemu emerytalnego. Warto więc wybór ten poprzedzić dokładną analizą poszczególnych funduszy emerytalnych.

Najważniejszym kryterium podczas wybierania otwartych funduszy emerytalnych są ich wyniki finansowe. Wpływają one bowiem w sposób bezpośredni na wysokość przyszłej emerytury. Mimo tego, że wyniki finansowe funduszy emerytalnych prezentowane są na bieżąco, wskazanie najlepszego funduszu jest zadaniem trudnym. Trzeba pamiętać, że podawane wskaźniki są danymi historycznymi i na ich podstawie można jedynie prognozować wyniki finansowe osiągane w przyszłości. Niemniej jednak analiza długoterminowa pozwala na ograniczenie ryzyka błędnego prognozowania wyników finansowych.

Wybierając fundusz emerytalny, trzeba zwrócić uwagę na strategię inwestycyjną i podejście do ryzyka poszczególnych funduszy oraz ich dopasowanie do własnego profilu inwestycyjnego. Można wyróżnić fundusze emerytalne charakteryzujące się dynamicznym sposobem inwestowania i częstą zmianą walorów finansowych oraz fundusze emerytalne wykorzystujące statyczny sposób inwestowania z niewielkimi zmianami walorów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego.

W pierwszym przypadku celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu. Trzeba jednak liczyć się z wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Należy również pamiętać, że przy częstej zmianie funduszy pojawiają się koszty transferu. W drugim przypadku OFE jako inwestor zapewnia mniejsze ryzyko podczas inwestowania kosztem osiągnięcia mniejszych stóp zwrotu. Podczas wyboru funduszu emerytalnego ważny jest horyzont czasowy inwestycji oraz stabilność osiąganych wyników z uwagi na fakt, że gromadzenie pieniędzy na poczet przyszłej emerytury jest procesem o charakterze regularnym.

Dokonując wyboru OFE, należy zwrócić uwagę na wysokość opłat pobieranych przez fundusze. Fundusze od swoich członków pobierają opłatę od składki, opłatę za zarządzanie oraz opłatę za wcześniejszą zmianę funduszu. OFE pobiera opłatę od składki w chwili przekazania składki na indywidualny rachunek w funduszu emerytalnym OFE. Opłata za zarządzanie jest pobierana ze zgromadzonego kapitału w funduszu OFE. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć 0,45% aktywów netto funduszu OFE w skali miesiąca.

Kolejnymi kryteriami, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze funduszu emerytalnego, są: akcjonariat funduszu (struktura właścicielska funduszu) oraz wielkość kapitału własnego (środków należących do funduszu).

Wybór funduszu emerytalnego może również ułatwić analiza aktualnych rankingów OFE. Rankingi te stanowią obiektywne porównanie poszczególnych funduszy emerytalnych pod kątem różnych kryteriów.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =