Kiedy można wypłacić środki z OFE?

Emerytury    
ocena
Przystąpienie do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego lub w przypadku niedokonania wyboru – losowe przypisanie do funduszu jest obowiązkiem każdej osiągającej dochody osoby. W drugim filarze odkładane przez nas składki są inwestowane, zmienia się zatem ich wartość w czasie. W odniesieniu do gromadzonych na poczet przyszłej emerytury pieniędzy wątpliwości budzi możliwość ich wypłacenia. Czy możliwe jest zatem dokonanie wypłaty środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym? W jaki sposób i kiedy można tego dokonać?

Kiedy można wypłacić środki z OFE?

photoxpress.com

Kiedy wypłacane są pieniądze z OFE?

Są dwie zasadnicze sytuacje, w których pieniądze są wypłacane z funduszu emerytalnego. Pierwsza z nich ma miejsce w przypadku śmierci członka OFE, druga – w sytuacji rozwodu. Wypłata środków z OFE podlega przepisom rozdziału 13 Ustawy o OFE.

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

Należy podkreślić, że środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym mogą podlegać dziedziczeniu. Dziedziczone mogą być pieniądze z OFE tylko wówczas, gdy dana osoba nie pobiera jeszcze emerytury, a sama emerytura nie została jeszcze skalkulowana i wypłacana. Środki, które zostały zgromadzone, dziedziczy w połowie wysokości współmałżonek, a w drugiej połowie osoby wskazane jako uposażone. Po śmierci uczestnika OFE pieniądze z funduszu wypłaca się w gotówce (muszą zostać jednak spełnione pewne warunki, np. gdy współmałżonek zmarłego członka OFE nie ma prawa do emerytury, ale ukończył 60 lat – kobieta i 65 lat  – mężczyzna) lub, jak ma to miejsce najczęściej, pozostają one w systemie na koncie emerytalnym. Po uzyskaniu przez małżonka zmarłej osoby wieku emerytalnego zostają wypłacane.

Bardzo istotne jest zatem wskazanie osoby, która ma dziedziczyć zgromadzone środki, gdyż znacznie upraszcza to procedurę wypłaty środków. Jeżeli członek funduszu nie wskaże uposażonych, po jego śmierci odziedziczenie środków wymaga, poza innymi dokumentami, dostarczenia również wyroku sądu o nabyciu spadku.

Dzielenie środków z Otwartego Funduszu Emerytalnego

Pieniądze zgromadzone w funduszu emerytalnym OFE w przypadku rozwodu małżonków są dzielone podobnie jak cały majątek. Część, która należy się drugiemu małżonkowi, zostaje przekazana na jego konto w jego funduszu emerytalnym OFE.

Co sądzicie o dzieleniu środków w OFE w przypadku rozwodu? Czekamy na Wasze opinie.

Źródło:
1. Czy można wypłacić pieniądze z funduszu emerytalnego OFE, fundusz.info, dostępny w Internecie: fundusz.info/czy-mona-wyplacic-pieniadze-z-funduszu-emerytalnego-ofe.
2. Śmierć członka otwartego funduszu emerytalnego, prawnik-online.eu, dostępny w Internecie: www.prawnik-online.eu/porady-prawne/smierc-czlonka-otwartego-funduszu-emerytalnego.
3. Wypłata pieniędzy z funduszu emerytalnego OFE, fundusz.info, dostępny w Internecie: fundusz.info/wyplata-pieniedzy-z-funduszu-emerytalnego-ofe.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

złodzieje i tyle, wstyd, że jestem polakiem i mieściłem swoje pieniądze w offe, a oni kradna/////

~ jjjj / 2016-11-20 12:24:51
oceń komentarz: (2) (0)