Kiedy ZUS może zawiesić prawo do emerytury?

Emerytury    
ocena

Niektóre osoby będące na emeryturze muszą mieć świadomość iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić im prawa do świadczenia emerytalnego.

Od 1 stycznia bieżącego roku ZUS zawiesi wypłatę emerytur, które były przyznane w 2010 r. (lub wcześniej) osobom, które nie rozwiązały umowy o pracę zawartej przed nabyciem prawa emerytalnego. (1) Warto podkreślić, iż nowe przepisy nie zakazują pracy na emeryturze, ale dają do zrozumienia iż dopóki emeryt będzie pozostawał w takim samym stosunku pracy jak przed nabyciem prawa do emerytury, nie będzie otrzymywał świadczenia, chyba że rozwiąże umowę o pracę ze pracodawcą (lub pracodawcami).

Nowe przepisy są bardzo ważne dla emerytów, którzy pobierali świadczenie przed wejściem nowej ustawy, jednocześnie pracując na umowę o pracę. ZUS zawiesi takim osobom wypłatę emerytury od 1 października bieżącego roku, chyba że wcześniej emeryt rozwiąże ze swoim zakładem pracy umowę. Dlatego bardzo ważne jest aby osoby, które zdecydowały się rozwiązać umowę o pracę przed dniem 1 października zgłosiły się do ZUS-u i przedłożyły odpowiednie dokumenty, takie jak świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy czy potwierdzenie rozwiązania stosunku pracy.

W przeciwnym razie, mimo odejścia przed 1 października z pracy, ZUS wstrzyma wypłatę emerytury. Należy również zwrócić uwagę iż te same przepisy dotyczą osób pracujących za granicą, w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Norwegii i w państwach, które mają podpisaną z Polską umowę międzynarodową w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

1) Ustawa z 16 grudnia 2010 r. (DzU nr 257, poz. 1726)

 

UWAGA!

Warto jednak pamiętać, iż nie zawsze ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia emerytalnego. Zawieszenie nie dotyczy emerytów, którzy wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) ukończyli przed podjęciem pracy oraz osób, które przed 1 stycznia roku podlegającego rozliczeniu osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i posiadały przed wymienioną wcześniej datą ustalone prawo do emerytury.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =