Komu przysługuje odprawa emerytalna?

Emerytury    
ocena

Każdy pracownik, który odchodzi z pracy w związku z przejściem na emeryturę, powinien otrzymać od zakładu pracy odprawę emerytalną.

Odprawa emerytalna należy się pracownikom przechodzącym na emeryturę zarówno w wieku powszechnym, jak i emeryturę wcześniejszą lub pomostową. Warto również podkreślić, iż odprawa przysługuje pracownikowi, który odchodzi z pracy w związku z przejściem na rentę i nie ma tu znaczenia jaki wobec niego orzeczono rodzaj niezdolności do pracy. Jedynie pracownik uprawniony do renty rodzinnej nie otrzyma odprawy. Świadczenie to otrzyma każdy pracownik niezależnie od tego, w jaki sposób rozwiązał umowę o pracę z zakładem pracy, ściślej mówiąc nie ma znaczenia, czy umowa jest rozwiązana za porozumieniem stron, z inicjatywy pracownika czy pracodawcy.

Należy pamiętać o tym, iż odprawa emerytalna jest wypłacana jednorazowo. Jeżeli pracownik otrzymał już takie świadczenie w związku z przejściem na rentę, to w momencie przejścia na emeryturę nie otrzyma kolejnej odprawy. Wysokość odprawy emerytalnej jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu otrzymywanego z zakładu pracy. Jednak pracodawca, dzięki swoim regulacjom branżowym, może wypłacić takie świadczenie na innych warunkach, które są uzależnione od regulaminu wynagradzania czy premii. Ważne jednak, aby obowiązujące w firmie przepisy dotyczące wynagradzania i odpraw nie były mniej korzystne dla pracownika niż te, które obowiązują w kodeksie pracy.

UWAGA!

Troszkę inaczej wygląda sytuacja odprawy emerytalnej dla nauczycieli. W przypadku tego zawodu odprawa emerytalna może wynieść wysokość dwukrotnego wynagrodzenia (dla nauczycieli, którzy przepracowali mniej niż 20 lat) lub trzykrotnego wynagrodzenia (dla nauczycieli, którzy przepracowali co najmniej 20 lat). W tym przypadku uregulowania prawne mówiące o odprawie emerytalnej zawarte są w Karcie Nauczyciela.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =