Kto może dostać emeryturę pomostową?

Emerytury    
ocena
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przewidziany jest szczególny rodzaj świadczenia emerytalnego, jakim jest emerytura pomostowa.

Kto może dostać emeryturę pomostową?

photoxpress.com

Jak ubiegać się o emeryturę pomostową?

Na początku należy wskazać, że emerytura pomostowa nie jest przyznawana automatycznie, „z urzędu”. Aby ją otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek w ZUS. Procedurę uzyskiwania tego szczególnego świadczenia w każdej sytuacji rozpoczyna zatem pracownik. Aby określić kwotę emerytury pomostowej, należy podzielić podstawę obliczenia emerytury przez średnią długość dalszego trwania życia dla osób w wieku 60 lat. Średnią długość życia określa się na podstawie tablic średniego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury pomostowej.

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Emeryturę pomostową może uzyskać pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r., jeżeli ukończył 60 lat (w przypadku mężczyzn) lub 55 lat (w odniesieniu do kobiet) oraz spełniający inne wymogi wynikające z art. 4 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).

Wniosek o emeryturę pomostową - istotne kwestie

Dla rozpatrzenia wniosku o emeryturę pomostową pracodawca zgłaszającego wniosek musi w ciągu 7 dni od zgłoszenia przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”. Sam wniosek o emeryturę pomostową przekazuje się tymczasem do Oddziału lub Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na miejsce zameldowania lub przekazuje ostatniemu pracodawcy, który ma obowiązek przesłać go do ZUS-u. Wniosek można pobrać ze strony internetowej: zus.pl/pliki/formularze/Rp-1EP.pdf. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmowana jest przez ZUS w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Czy ubiegaliście się o emeryturę pomostową? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

Źródła:
1. Elżbieta Suchowierska, Emerytura pomostowa. Komu przysługuje?, Poranny.pl, dostępny w Internecie: www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090213/AKCJARED08/387145394.
2. EMERYTURY POMOSTOWE, zus.pl, dostępny w Internecie: www.zus.pl/files/EmeryturyPomostowe.pdf.
3. Emerytury pomostowe, emeryturypomostowe.gov.pl, dostępny w Internecie: www.emeryturypomostowe.gov.pl/strona/dla-pracownika/emerytury-pomostowe.
4. Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową, dobra-rada.pl, dostępny w Internecie: www.dobra-rada.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-emeryture-pomostowa_1046.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =