Kto może przejść z renty na emeryturę?

Emerytury    
ocena
Uzyskanie emerytury zasadniczo wymaga złożenia przez zainteresowanego odpowiedniego wniosku we właściwym organie emerytalno-rentowym. Wyjątek stanowi nabycie prawa do otrzymania emerytury po okresie otrzymywania renty, w przypadku którego – po spełnieniu określonych warunków – emerytura przyznawana jest renciście „z urzędu” przez ZUS, bez konieczności ubiegania się o nią.

Kto może przejść z renty na emeryturę?

sxc.hu

Komu należy się emerytura po rencie?

Emeryturę przyznaje się renciście automatycznie (bez konieczności składania wniosku), jeżeli osiągnął wiek emerytalny. Aby otrzymać emeryturę z urzędu, rencista musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Należy udokumentować jakikolwiek okres ubezpieczenia (nie ma minimalnej liczby lat, które trzeba udokumentować).

Należy podkreślić, że wraz z podniesieniem wieku emerytalnego, jaki przeforsował obecny rząd, zmianie ulegnie też moment przyznawania emerytury po rencie. Istotne jest również, że ten rodzaj emerytury przyznawany jest zamiast renty pobieranej z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej ogólnym stanem zdrowia. Osoba, która nabywa prawo do emerytury, nie ma możliwości pozostania przy pobieraniu renty.

Emeryturę wypłaca się począwszy od dnia, w którym rencista uzyskał wiek uprawniający do jej otrzymania.

Kto nie otrzyma emerytury po rencie

Świadczenie emerytalne przysługuje jedynie wówczas, gdy renta pobierana jest z tytułu niezdolności do pracy. Emerytury nie otrzymają zatem pobierający renty: wypadkową, socjalną, inwalidy wojennego lub wojskowego, a także otrzymujący rentę z tytułu choroby zawodowej.

W jakiej wysokości wypłacana jest emerytura?

Wysokość emerytury po rencie nie może być niższa od kwoty pobieranej dotychczas renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej ogólnym stanem zdrowia. Jeżeli kwota emerytury z urzędu byłaby niższa od kwoty najniższej emerytury, wysokość emerytury jest wówczas podwyższana do kwoty najniższej emerytury. Aby ustalić wysokość emerytury, wykorzystuje się odpowiednio zwaloryzowaną podstawę wymiaru renty.

Co sądzicie o sposobie obliczania wysokości emerytury dla byłych rencistów? Zachęcamy do dyskusji.

Źródło:
1. Emerytura po rencie, ubezpieczenie.com.pl, dostępny w Internecie: www.spoleczne.ubezpieczenie.com.pl/emerytura_po_rencie/66,9551,1.html.
2. Ewa Ryś, Po rencie emerytura z urzędu, wieszjak.pl, dostępny w Internecie: renty.wieszjak.pl/renta-inwalidzka/90588,Po-rencie-emerytura-z-urzedu.html.
3. Jak przejść z renty na emeryturę?, se.pl, dostępny w Internecie: www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-swoje/jak-przejsc-z-renty-na-emeryture_221347.html.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =