Kto wpłaca składki na OFE?

Emerytury    
ocena

Kwestia składek transferowanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych stała się w roku ubiegłym przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Zmiany postulowane, a następnie wdrożone przez rząd (w maju 2011 roku) dotyczyły przede wszystkim proporcji, które są stosowane w trakcie podziału środków pochodzących ze składki emerytalnej pracownika. Konkretniej rzecz ujmując nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przyczyniła się do ogromnego transferu środków na rzecz pierwszego filaru reprezentowanego przez zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak pamiętać, że generalne zasady partycypacji pracownika oraz pracodawcy w ubezpieczeniu emerytalnym pozostały takie same.

Kto wpłaca składki na OFE?

photoxpress.com

Solidarność pracownika oraz pracodawcy…

Jeżeli chodzi o sam mechanizm ustalania składki emerytalnej to trudno tutaj  zaobserwować jakiekolwiek modyfikacje. Nie zmieniła się bowiem wartość procentowa składki oraz sposób jej podziału. Podobnie jak wcześniej połowę składki emerytalnej odprowadza pracownik (9,76% podstawy obliczenia). Pozostałą cześć musi pokryć pracodawca, który pełni również role płatnika tego świadczenia. Warto wiedzieć, że podstawę naliczania składki emerytalne stanowi nie tylko wynagrodzenie brutto ale również wszelkie dodatki, które ulegają opodatkowaniu (istnieje jednak masa wyjątków w zakresie nagród, opraw, odszkodowań oraz ekwiwalentów). Co ciekawe w pewnych sytuacjach obowiązek zapłaty składek zostaje zawieszony. Dzieje się tak, gdy podstawa ich naliczania przekroczy w danym roku kalendarzowym trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca - opłaca sam

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą są zobowiązane do naliczania oraz zapłaty składki emerytalnej we własnym zakresie. Prawodawstwo nakłada jednak na przedsiębiorców szereg ograniczeń, które mają zapewnić odpowiednią wysokość uiszczanych świadczeń. Po pierwsze postawa obliczania składki jest szacowana na podstawie osiągniętego dochodu, przy czym jej minimalny próg został ustalony odgórnie jako 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (wartość tą ogłasza corocznie Minister Pracy i Polityki Społecznej). Osoby zaczynające działalność gospodarczą (lub nie prowadzące takowej aktywności w ciągu ostatnich pięciu lat) są natomiast uprawnione o stosowania ulgi, która wyraża się w preferencyjnej podstawie składek na ubezpieczenie emerytalne (30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).   Wspomniany przywilej znajduje zastosowanie w ciągu pierwszych 24 miesięcy działalności gospodarczej.

Niewidoczne zmiany…

Rewolucja, która niedawno dokonała się w rodzimym systemie ubezpieczeń społecznych jest niezauważalna z punktu widzenia statystycznego pracownika. Sytuacja pracodawców jest analogiczna, ponieważ w zakresie ich wkładu do ubezpieczenia emerytalnego nie się nie zmieniło. Okazuje się jednak, że zmiany w zakresie dystrybucji składki emerytalnej mają kolosalne znaczenie jeżeli chodzi o kondycję finansów publicznych. Mianowicie redukcja składki wpływającej do OFE z 7,3% do 2,3% wymiaru postawy przyczyniła się do zasilenia pierwszego filaru ogromną pulą środków. Tym samym została zredukowana suma potencjalnych dotacji budżetowych dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS. Mowa o niebagatelnej kwocie 13 miliardów złotych.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =