Kwota wolna od zajęcia komorniczego z emerytury lub renty

Emerytury    
ocena

Świadczenia emerytalne, podobnie jak inne dochody, mogą podlegać egzekucji za długi, jednakże ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych chroni świadczeniobiorców tych świadczeń na kilka sposobów.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z emerytury lub renty

photoxpress.com

Po pierwsze, ustawa określa, jakie należności mogą być egzekwowane ze świadczeń z ZUS - zobowiązania wobec ZUS, alimenty, należności za niespłacony kredyt, następnie przepisy regulują w jakiej kolejności  następuje egzekucja np. alimenty przed niespłaconym kredytem, wreszcie usankcjonowana jest maksymalna kwota potrącenia oraz sumy od takiego potrącenia wolnej.

Emerytury lub renty można potrącić w następujących granicach:

1. 60% świadczenia przypadku zasądzonych alimentów

2. 50% świadczenia za należności związanych z:

- odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej

- odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych

- odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

3. 25% świadczenia w przypadku innych należności (np. zaległości czynszowych czy niespłaconych kredytów).

Potrącenia limitowane są przez kwotę wolną od potrąceń. W przypadku emerytury kwotę wolną stanowi:

1. 50% kwoty najniższej emerytury przy egzekucji najbardziej typowych należności (alimenty, kredyt, czynsz) co do zasady wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

2. 60% kwoty najniższej emerytury przy różnego rodzaju należnościach wobec ZUS i innych instytucji

3. 20% najniższej emerytury w przypadku potrąceń należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek

 

Ewentualna egzekucja dokonuje się od kwoty emerytury brutto, w pierwszej kolejności dokonuje się potrąceń w ustawowych granicach procentowych z uwzględnieniem kwoty wolnej, a następnie od pozostałej kwoty odlicza się jeszcze składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i inne należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli emeryt ma kilku wierzycieli, a granice potraceń nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich roszczeń, o podziale uzyskanych sum decyduje organ egzekucyjny, czyli w większości wypadków komornik.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

mam 1300 emerytury ile moze zabrac komornik

~ Ela / 2012-10-20 17:28:31
oceń komentarz: (0) (0)

proszę o podanie podstawy prawnej na fakt, że kwota wolna od zajęcia komorniczego z tytułu alimentów wynosi 50% najniższej emerytury krajowej i ile ona wynosi ?

~ Zbigniew / 2013-01-23 09:27:50
oceń komentarz: (0) (0)