Od czego zależy wysokość emerytury?

Emerytury    
ocena

Obliczenie wysokości przyszłej emerytury jest dosyć skomplikowane i zależy od kilku czynników. Na szczęście opracowanych zostało wiele narzędzi tzw. kalkulatorów emerytalnych, które pomagają w dokonywaniu obliczeń.

Od czego zależy wysokość emerytury?

photoxpress.com

Kwota emerytury składa się z następujących części:

- część stażowa, która odpowiada wymiarowi okresów składkowych i nieskładkowych oraz podstawie wymiaru emerytury. Ustala się ją w następujący sposób: licząc po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, oraz po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;

- część socjalna to część stała świadczenia emerytalnego obliczana jako 24% kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę lub powstania prawa do tego świadczenia.

Aby wyliczyć kwotę emerytury należy podjąć następujące działania:

- ustalić wysokość kwoty bazowej. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS;

- obliczyć podstawę wymiaru emerytury. Ze względu na dosyć duży stopień skomplikowania obliczeń warto skorzystać z oferowanych przez wiele serwisów kalkulatorów emerytalnych;

- ustalić okresy składkowe i nieskładkowe;

- obliczyć 1,3 proc. za każdy rok okresów składkowych i po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;

- dokonać ostatecznego wyliczenia kwoty świadczenia emerytalnego poprzez dodanie 24% kwoty bazowej do 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz do 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Świadczenia przedemerytalne a wysokość emerytury

Okres pobierania świadczenia emerytalnego zalicza się do okresów nieskładkowych a więc  ma on znaczenie dla wysokości emerytury gdyż za każdy rok okresów nieskładkowych przysługuje 0,7% podstawy wymiaru emerytury, współczynnik ten jest większy - czyli emerytura wyższa - dla okresów składkowych do których zalicza się pobieranie wynagrodzenia czy też zasiłków takich jak zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo renty chorobowej.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =