Ponowne przeliczenie emerytury - dla kogo?

Emerytury    
ocena
Otrzymanie przez nas emerytury w określonej kwocie nie oznacza, że jej wysokość musi być cały czas taka sama, ponieważ oprócz tego, że podlega waloryzacji, możemy również przeliczyć ją ponownie, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS-ie.

Ponowne przeliczenie emerytury - dla kogo?

sxc.hu

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć możliwość ponownego przeliczenia świadczenia, jest podjęcie pracy po przejściu na emeryturę. Wiąże się to oczywiście również ze wskazaniem zarobków, jakie otrzymaliśmy po przyznaniu nam świadczenia.

Do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury uwzględnia się tzw. kwotę bazową emerytury. Kwota bazowa to nic innego jak średnia płaca za ubiegły rok, która jest pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne. Składając wniosek w ZUS-ie o ponowne przeliczenie emerytury musimy również dostarczyć świadectwo pracy, zaświadczenie o zarobkach oraz umowę o pracę. Należy pamiętać o tym, iż nie ma znaczenia, jaki rodzaj pracy podjęliśmy po przejściu na emeryturę. Może to być umowa o pracę, o dzieło lub umowa zlecenie.

Przy ponownym przeliczeniu emerytury często pojawiają się wątpliwości, jeśli okaże się, że jest ona mniejsza niż do tej pory. W tej sytuacji możemy być pewni, że ZUS nie obniży nam świadczenia, tylko będzie wypłacał taką kwotę, jaką otrzymywaliśmy dotychczas.

O wyższą emeryturę można również się starać, gdy znajdziemy dokumenty, które potwierdzą, iż pracowaliśmy dłużej albo więcej zarabialiśmy, a których nie przedstawialiśmy ZUS-owi, gdy składaliśmy wniosek o emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu dodatkowych dokumentów ponownie przelicza naszą emeryturę i może okazać się ona wyższa niż ta, którą do tej pory pobieraliśmy. Na niekorzystny ponowny przelicznik emerytalny najbardziej narażone są osoby posiadające podczas swojej pracy okresy nieskładkowe (np. urlopy wychowawcze, studia, zwolnienia lekarskie itp.).

UWAGA!
Jeśli spełniamy warunki do ponownego przeliczenia emerytury, warto udać się z niezbędnymi dokumentami do ZUS-u ponieważ jeśli nasze zarobki wynosiły 70% (lub więcej) średniego wynagrodzenia w kraju, nasza emerytura może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Staraliście się kiedyś o ponowne przeliczenie emerytury? Z jakim skutkiem? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =