Renta rodzinna dla wdowy - warunki

Emerytury    
ocena

Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje członkom rodziny osoby, która zmarła, a w chwili śmierci posiadała prawo do emerytury, renty, które to świadczenia wynikały z tytułu niezdolności do pracy lub spełnione były warunki do ich otrzymania. Jedną z osób, która może taką rentę otrzymać, jest wdowa po zmarłym, muszą jednak być spełnione określone warunki.

Renta rodzinna dla wdowy - warunki

photoxpress.com

Renta rodzinna przysługuje wdowie jeśli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo jeśli wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 roku życia lub 18 roku życia (w tym wypadku muszą się dalej kształcić) lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Wdowa może również starać się o rentę rodzinną, jeśli jest niezdolna do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci małżonka albo zaprzestania wychowywania dzieci.

Może się jednak zdarzyć, iż wdowa nie spełni żadnego z określonych warunków, nie posiadając jednocześnie środków do życia. W tej sytuacji ZUS przyzna takiej osobie okresową rentę rodzinną, którą będzie wypłacał przez rok, od daty śmierci małżonka. Jeśli wdowa zdecyduje się na uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach, które pomogą jej zdobyć kwalifikacje zawodowe, a później pracę, ZUS będzie wypłacał taką rentę przez 2 lata po śmierci męża.

Bardzo ważną kwestią przy przyznawaniu renty rodzinnej jest posiadanie współwłasności małżeńskiej w chwili śmierci małżonka, wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonka jest rozwiedziona oraz wdowa, która przed śmiercią męża nie istniała w stosunku współwłasności i posiadała w dniu jego zgonu prawo do alimentów z jego strony. Oczywiście musi spełnić przy tym wszystkie pozostałe warunki uprawniające ją do otrzymania takiej renty oraz mieć potwierdzenie wyroku sądu.

Warto pamiętać, iż renta rodzinna nie jest przyznawana automatycznie, nawet jeśli wdowa spełnia wszystkie określone warunki, musi w ZUS-ie przedłożyć odpowiednie dokumenty. W tym celu należy przedstawić dokumenty potwierdzające datę urodzenia wnioskodawcy (akt urodzenia, dowód osobisty), dokumenty potwierdzające datę urodzenia i zgonu małżonka, akt ślubu, dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe zmarłego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z okresu, jaki ZUS przyjmie do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Ten ostatni dokument przekazujemy ZUS-owi tylko w przypadku, gdy renta rodzinna będzie uzależniona od niezdolności do pracy.

UWAGA!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca jedną łączną rentę wszystkim uprawnionym do niej członkom rodziny. Wynosi ona dla jednej osoby 85% świadczenia, która przysługiwałaby zmarłej osobie oraz 90% dla dwóch osób uprawnionych i 95% dla trzech lub więcej osób.

Jakie są Wasze opinie na ten temat? Podzielcie się nimi.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =