System emerytalny w Polsce

Emerytury    
ocena

Emerytura jest powszechnie znanym świadczeniem pieniężnym, które ma zabezpieczyć sytuację materialną osób starszych, które nie są zdolne do podjęcia pracy zarobkowej. Świadczenie emerytalne nie jest ekwiwalentne w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej. Dowiedz się, co charakteryzuje polski system emerytalny i na jakich filarach się opiera się jego działanie.

System emerytalny w Polsce

photoxpress.com

Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego

Przeprowadzona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w miejsce sytemu opartego na umowie międzypokoleniowej wprowadziła system, w którym wysokość otrzymywanej emerytury zależy od kapitału zgromadzonego przez całe życie w odpowiednich funduszach. Umowa pokoleniowa częściowo obowiązuje nadal, jednak tylko w odniesieniu do środków gromadzonych w I filarze. Kwota emerytury zostaje obliczona poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału przez statystyczną długość życia, która wynosi:

- w przypadku 60-latków-18,1 roku;
- w przypadku 65-latków-14,5 roku;
- w przypadku 70-latków-11,4 roku.

Po takim wyliczeniu emerytury może się okazać, że jej kwota jest niższa od minimalnej emerytury. W tym przypadku różnicę pokrywa państwo, pod warunkiem, że mężczyzna ma więcej niż 65 lat i przepracował przynajmniej 25 lat, a kobieta przekroczyła 60 rok życia i ma przepracowane co najmniej 20 lat.

Filary systemu emerytalnego w Polsce

Ostateczna wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału w trzech źródłach, tzw. filarach. Na polski system emerytalny składają się zatem następujące filary:

- I filar opiera się na działalności ZUS-u, do którego wpływają składki emerytalne. Uczestnictwo w I filarze jest obowiązkowe, środki zgromadzone w tym filarze nie podlegają jednak zasadzie dziedziczenia. Ze składek tych na bieżąco wypłaca się renty i emerytury. Środki te nie są zatem inwestowane. I filar oparty jest na systemie repartycyjnym.
- II filar - Otwarte Fundusze Emerytalne - uczestnictwo w tym filarze, podobnie jak w I, jest obowiązkowe. Środki wpłacane do OFE są inwestowane, każda osoba może dokonać wyboru funduszu, który najbardziej korzystnie zainwestuje jej pieniądze. Składki wpłacane do II filaru są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu.
- III filar - uczestnictwo w nim jest dobrowolne, samodzielnie decydujemy również o wysokości składki. Trzeci filar ma na celu pomnożyć wartość zgromadzonych środków pieniężnych.

Co sądzicie o zmianach w polskim systemie emerytalnym? Czekamy na Wasze opinie.

Źródło:
1. System emerytalny w Polsce, system-emerytalny.pl, dostępny w Internecie: www.system-emerytalny.pl/system_emerytalny/polski_system_emerytalny/system_emerytalny_w_polsce2.
2. System emerytalny w Polsce, polskieradio.pl, dostępny w Internecie: las.polskieradio.pl/emerytury/artykul140388.html.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =