Wniosek o emeryturę - jak wypełnić?

Emerytury    
ocena

Aby otrzymać świadczenie emerytalne, musimy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przedłożenie tych dokumentów jest w interesie osoby ubiegającej się o emeryturę; możemy sami udać się do ZUS-u, ale bardzo często taki wniosek wysyłają pracodawcy (oczywiście za zgodą przyszłego emeryta). Wyjątkiem w tym przypadku są osoby, będące na rencie. Jeżeli osiągną one odpowiedni wiek emerytalny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna takim osobom emeryturę z urzędu.

Musimy mieć świadomość, że zakład pracy zobowiązany jest w przygotowaniu odpowiednich dokumentów lub przynajmniej w pomocy przy ich kompletowaniu.

Bardzo ważną kwestią jest termin wysłania wniosku o emeryturę. Musimy dopilnować, aby został wysłany w odpowiednim czasie. Dokumenty muszą trafić do ZUS nie później niż na 30 dni przed terminem naszego przejścia na emeryturę. Z wysyłaniem wniosku nie należy się również śpieszyć. Jeżeli wyślemy go na 2 lub 3 miesiące przed naszym przejściem na emeryturę ZUS najprawdopodobniej przyślę nam decyzję odmowną.

Najważniejszym dokumentem, obok wniosku,  jaki musimy przedłożyć w ZUS jest formularz ZUS RP-6, gdzie zamieszczamy informację o naszych okresach składkowych i nieskładkowych oraz zaznaczamy jakie dokumenty załączamy jako potwierdzenie tych okresów. Ważne jest potwierdzenie w postaci pisemnego zaświadczenia pracodawcy, świadectwa pracy, legitymacji ubezpieczeniowej. Możemy również skorzystać z umów o pracę lub legitymacji służbowej. Istotne jest aby wszystkie dokumenty załączone do wniosku były oryginalne, a wniosek podpisany. Wszystkie informacje, które zawieramy na drukach ZUS muszą być wypełnione drukowanymi literami.

UWAGA!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna nam emeryturę od miesiąca zgłoszenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym spełnimy wszystkie niezbędne warunki.

Czy mieliście jakiekolwiek problemy z wypełnieniem wniosku o emeryturę? Co sprawiło Wam największe trudności?

OCENA
1.75
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =