Zamiana renty na emeryturę

Emerytury    
ocena

W praktyce nierzadko zdarzają się przypadki kiedy jednej osobie przysługuje zarówno prawo do renty jak i do emerytury. Warto mieć świadomość w jaki sposób ZUS rozwiązuje tego typu sytuacje.

Zamiana renty na emeryturę

photoxpress.com

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku osób które mają prawo do renty z tytułu  całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy spowodowanej ogólnym stanem zdrowia Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona automatycznej zamiany tego świadczenia na emeryturę gdy stwierdzi występowanie następujących przesłanek:

- u kobiet ukończenie 60 lat, u mężczyzn 65 lat;

- rencista podlega  ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz;

- posiada udokumentowany okres ubezpieczenia. Nie jest tu wymagany żaden minimalny okres może to być nawet jeden miesiąc ubezpieczenia.

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki ZUS dokona wyliczenia emerytury zamiast renty, a osobę ubezpieczoną poinformuje listownie o zamianie świadczeń - renty na emeryturę.

Do obliczenia emerytury ZUS wykorzystuje odpowiednio zwaloryzowaną podstawę  wymiaru renty jednakże  na wniosek świadczeniobiorcy jest możliwość wyliczenia emerytury na podstawie jego zarobków, uzyskanych w okresie dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych wybranych z dwudziestu lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku albo z dowolnych dwudziestu lat, innych niż wykorzystane do wyliczenia wysokości renty.

Renta z tytułu wypadku przy pracy

Przy zbiegu prawa do świadczeń osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może pobierać:

- emeryturę powiększoną o połowę renty lub;

- rentę powiększoną o połowę emerytury;

jeśli nie osiąga przychodu.

Osoba osiągająca przychód - bez względu na jego wysokość - może pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie, tj. rentę z tytułu niezdolności do pracy albo emeryturę.

Renta inwalidy wojennego

W razie zbiegu uprawnienia do renty inwalidy wojennego i emerytury z tytułu ubezpieczenia społecznego inwalida wojenny może korzystać jednocześnie z obu świadczeń, z tym ograniczeniem, że jedno z nich (wybrane przez uprawnioną osobę) będzie w tym przypadku wypłacane w wysokości obniżonej o 50%. Renta z tytułu inwalidztwa wojennego jest zwolniona z podatku dochodowego pobieranego od osób fizycznych.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =