Co można odliczyć od podatku VAT?

Finanse osobiste    
ocena

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2010 rok będziemy mogli pomniejszyć podatek dochodowy o wydatki związane z utrzymaniem małoletnich dzieci, z posiadaniem internetu, rehabilitacje, darowizny, a także oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Niestety na tym kończą się ulgi, jakie w tym roku będzie można odpisać. Wszelkie zasady korzystania z ulg zapisane są w ustawie podatkowej o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku ze zmianami.

Jedną z najpopularniejszych ulg, jest potocznie zwana przez podatników „ulga na dzieci”. Przy rozliczeniach za 2010 rok, będzie można odliczyć maksymalnie 92,67 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) miesięcznie. Odliczenia może dokonać jedno z rodziców lub oboje w proporcjonalnej części. Ulga przysługuje odpowiednio na jedno dziecko. Dotyczy również osób sprawujących opiekę zastępcza lub opiekę prawną nad dzieckiem. Odpis mogą uzyskać ustanowieni prawnie jako opiekunowie dziadkowie, osoby niespokrewnione czy rodziny zastępcze. Maksymalna kwota odpisu to tysiąc sto dwanaście złotych i cztery grosze. Jeśli dziecko urodziło się  w połowie roku na przykład w czerwcu, oczywiście kwotę miesięcznej ulgi trzeba pomnożyć przez sześć miesięcy.

Bez żadnych ograniczeń można będzie odliczyć darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywną czy opiekuńczą. W kwestii darowizn na cele pożytku publicznego krwiodawstwa i kultu religijnego, maksymalna kwota odliczenia to łącznie sześć procent dochodu. Ulga dla osób niepełnosprawnych przedstawia się całkiem dobrze. Warunkiem do skorzystania z niej będzie zaświadczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty z tytułu częściowej lub całkowitej niepełnosprawności.

Odpisać będziemy mogli wszelkie wydatki poniesione na rehabilitację, łącznie z kosztem dojazdu środkami komunikacji miejskiej czy taksówkami, do placówki rehabilitacyjnej. Oczywiście na podstawie posiadanych faktur. Odliczymy koszty poniesione na pobyt w sanatorium czy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Jedyne obostrzenie dotyczy zarobków osoby niepełnosprawnej. Jeśli przekroczą one z roku rozliczeniowym dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych (czyli siedemset sześćdziesiąt złotych miesięcznie), osoba niepełnosprawna straci prawo do skorzystania z ulgi.

Osoby korzystające z internetu na podstawie posiadanej umowy o świadczenie usług, wystawionej na nie imiennie, powinny zbierać faktury za internet. Niezależnie od tego, czy będą one w formie papierowej czy elektronicznej (którą przecież można wydrukować, wraz z potwierdzeniem zapłaty) w 2010 roku odliczyć będą mogły maksymalnie siedemset sześćdziesiąt złotych.

Ostatnia ulga w PIT, dotyczy wszystkich wydatków poniesionych na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Zgodnie z ustaleniami wynosi ona maksymalnie trzydzieści procent poniesionych wydatków. Kwota nie może jednak przekraczać jedenastu tysięcy trzystu czterdziestu złotych. Dodatkowe obostrzenie, to fakt, że z ulgi będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy nabyli do niej prawo przez 1 stycznia 2002 roku.

Niestety, ulga remontowa czy odpis wydatków poniesionych na farmaceutyki nie powrócą. Z racji i tak wyjątkowo okrojonych możliwości otrzymania zwrotu podatku, często nie mamy ochoty upominać się o nadpłacony podatek. Warto jednak składając deklarację upomnieć się choć o te często groszowe kwoty. Co ciekawe, jeden procent podatku traktowany jest jako rozliczenie. Jeden procent, jak już zapewne wszystkim wiadomo z powodu szumnych kampanii reklamowych, możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Te organizacje z całą pewnością będą wiedziały jak dzięki uzyskanym z „1%” kwotom pomóc potrzebującym.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =