Czym jest podatek od wzbogacenia?

Finanse osobiste    
ocena

Kwestie opodatkowania czynności prawnych rodzą wątpliwości u różnych podmiotów. Jedną z takich „kontrowersyjnych” kwestii jest podatek od wzbogacenia. Problematyczny charakter tego podatku częściowo wynika z faktu, że określenie „podatek od wzbogacenia” nie funkcjonuje w obecnie obowiązujących przepisach prawnych. Używana w języku potocznym kategoria „podatku od wzbogacenia” odpowiada terminowi podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży. Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży? Jakie czynności obejmuje? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Czym jest podatek od wzbogacenia?

pixabay.com

Jakim regulacjom podlega podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży?

Kwestie związane z opodatkowaniem czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1153 ze zm.).

Kto podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży?

Opodatkowaniu najczęściej podlegają umowy zawierane nieregularnie przez podmioty niezajmujące się działalnością gospodarczą i nieprowadzące sprzedaży.  Przedmiotem umów opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych są zwykle:

- nieruchomości lub rzeczy ruchome znajdujące się w Polsce albo prawa majątkowe wykonywane w Polsce;

- nieruchomości lub rzeczy ruchome znajdujące się za granicą albo prawa majątkowe wykonywane za granicą, w sytuacji, gdy kupujący posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i dodatkowo w Polsce zawarto umowę (podatek nie obowiązuje gdy umowa zostaje zawarta zagranicą).

Podmioty niepodlegające opodatkowaniu

Jak już zostało zasygnalizowane, podatku tego nie opłacają m. in. płatnicy podatku VAT (wystarczy, że przynajmniej jedna ze stron umowy będzie płatnikiem VAT) oraz podmioty zwolnione z podatku VAT (wyjątek stanowią umowy, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

W przypadku umowy sprzedaży opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy i zapłaty przez nabywcę należności za rzecz. Kwestie związane z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego są istotne, ze względu na wpływ tego terminu na obowiązek opłacenia podatku.

 

Źródła:

[1] Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży, Ministerstwo Finansów, 2005, dostępny w Internecie: http://search.searchcompletion.com/?q=Podatek+od+wzbogacenia+&site=web&si=21650&gsd=&cl=1&safe=off&originalSiteSeachDomain=&prevsite=web&cc=PL&sts=&bi=2&st=&btn=Szukaj.

Co myślicie o podatku od wzbogacenia? Czy ma on sens? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =