Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - informacje

Finanse osobiste    
ocena

Osoby niepełnosprawne często ponoszą wyższe koszty utrzymania od osób w pełni zdrowych, przy jednoczesnym mniejszym zatrudnieniu tej grupy społecznej. Nie każdy niepełnosprawny zna jednak możliwości, dzięki którym można obniżyć domowe wydatki.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - informacje

photoxpress.com

W celu obniżenia kosztów, warto skorzystać z szerokiego wachlarza dofinansowań realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poszczególne programy dofinansowań realizowane są bądź bezpośrednio przez Oddziały PFRON, bądź też przez samorządowe jednostki do tego upoważnione.

Pierwszą możliwością dofinansowania są programy, dzięki którym zakup komputera domowego oraz niezbędnych aplikacji dodatkowych dla osoby niepełnosprawnej w znacznym stopniu będzie refundowany przez Fundusz. Program „Komputer dla Homera” przeznaczony jest głównie dla osób z dysfunkcją wzroku, dzięki któremu oprócz podstawowego sprzętu komputerowego beneficjent programu uzyskać może również specjalistyczny sprzęt ułatwiający obsługę komputera.

Drugim programem obniżającym koszt zakupu komputera jest „Pegaz” – Obszar B. Dofinansowanie skierowane jest głównie do osób z dysfunkcję kończyn górnych oraz uczących się osób niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. W ramach tego programu istnieje również możliwość dofinansowania zakupu samochodu osobowego lub wózka inwalidzkiego dla osób z dysfunkcją kończyn górnych.

Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu realizowany jest program pod nazwą „Pitagoras”, dzięki któremu istnieje możliwość dofinansowania sprzętu komputerowego oraz dodatkowych urządzeń wspomagających słyszenie.

Studenci niepełnosprawni, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, mogą korzystać z dofinansowania kosztów związanych z nauką. PFRON w ramach programu „Student II” dofinansowuje między innymi koszty czesnego, dojazdów na uczelnię, zakwaterowania poza miejscem stałego zameldowania oraz przedmioty ułatwiające lub umożliwiające pobieranie nauki. Do przedmiotów tych zaliczamy: książki, płyty, dyktafon, materiały biurowe, tusze i papier do drukarki oraz abonament za Internet. Beneficjent pomocy zobligowany jest do rozliczenia dofinansowania poprzez przekazanie oryginałów faktur, potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków.

Możliwości skorzystania z pomocy jest wiele, warto więc korzystać z dostępnych programów, których aktualną pełną listę znajdziemy na stronach internetowych PFRON oraz w Oddziałach.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =