Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS

Finanse osobiste    
ocena

Pojęcie „wczasy pod gruszą” to tradycyjne określenie wypoczynku poza miastem, na łonie przyrody w sielskich warunkach. Obecnie określenie to funkcjonuje jako nazwa potoczna dofinansowania do wypoczynku pochodzącego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS

pixabay.com

Do utworzenia ZFŚS zobowiązani są pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, jeżeli w firmie jest mniej etatów utworzenie takiego funduszu jest dobrowolne. Celem ZFŚS jest finansowanie działalności socjalnej pracodawcy m.in. poprzez dotowanie urlopów pracowników i ich rodzin. 

Kto skorzysta?

Szczegóły dotyczące kręgu osób mogących korzystać z dofinansowania, a także form dotowanego wypoczynku powinny zostać zawarte w regulaminie określającym zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu. Ze świadczeń funduszu socjalnego mają prawo korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju oraz od wymiaru czasu pracy. Zgodnie z art. 8.1 ustawy o funduszu socjalnym, przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Oznacza to iż, nie wszyscy pracownicy w danej firmie będą mieli możliwość otrzymania takiego samego dofinansowania, jego wysokość będzie zależna m.in. od średnich dochodów członka rodziny pracownika i innych czynników wpływających na jego sytuację życiową. Ponadto możliwość skorzystania z dofinansowania jest uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej pracodawcy i ilości środków zgromadzonych na koncie funduszu. Wiele wątpliwości budzi możliwość kontrolowania przez pracodawców wykorzystania otrzymanych z funduszu środków, przeważa jednak pogląd iż w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości pracodawca ma prawo żądać od pracownika przedstawienia dowodów uprawdopodabniających prawidłowe wykorzystanie dofinansowania np. rachunków, faktur, itp.

Co może być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  środki z ZFŚS mogą być przeznaczone na działalność socjalną, która obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, udzielanie pomocy materialnej, a także pomocy na cele mieszkaniowe. Tak więc z ZFŚS można dofinansować np:

- wypoczynek zarówno w kraju jak i za granicą, w tym agroturystykę;

- obozy i kolonie dziecięce;

- pobyty zdrowotne w sanatoriach i uzdrowiskach;

- karnety i karty klubowe w obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =