Finanse osobiste Jak oblicza się podatek od spadków i darowizn?

Jak oblicza się podatek od spadków i darowizn?

-

Każdy kto na skutek różnych okoliczności życiowych otrzyma: spadek, darowiznę czy zachowek, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku. W terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego (moment przyjęcia spadku, w przypadku darowizny chwila złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego) konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego zeznania podatkowego z wyliczonym w nim podatkiem do zapłaty. Złożenie takiego zeznania nie będzie konieczne gdy podatek zostanie pobrany przez notariusza przy zawieraniu umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Wysokość należnego do zapłaty podatku jest uzależniona od:

– prawidłowego wyliczenia podstawy podatku, którą stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ustalona w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego;

– zaliczenia do konkretnej grupy podatkowej, która zależy od rodzaju więzi łączącej osobę zbywcę i nabywcę spadku czy nieruchomości (grupa I – Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, grupa II – Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, grupa III – pozostali).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9627 zł.
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
Ponad Do
1) od nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej
10.278 zł 3%
10.278 zł 20.556 zł 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10.278 zł 7%
10.278 zł 20.556 zł 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł 1.644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10.278 zł 12%
10.278 zł 20.556 zł 1.233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł 2.877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Co jest zwolnione z podatku?

Od podatku od spadków i darowizn zwolnione jest m.in.:

– Nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składami, z wyjątkiem: budynków mieszkalnych, budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym oraz urządzeń do prowadzenia upraw specjalistycznych, jak: szklarnie, chłodnie itp. (po spełnieniu określonych ustawowo warunków.

– Nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Zostaliście spadkobiercami? Jak proces ten przebiegał od strony formalno-prawnej? Mieliście jakieś trudności? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Świnka miniaturka – hodowla, opieka, cena

Świnki miniaturowe (ang. – micropigs, teacup pigs), które zyskują ostatnio popularność jako zwierzęta domowe, powstały w wyniku krzyżowania ze sobą najmniejszych (a więc i najsłabszych) osobników z miotów. Tego typu hodowla prowadzi zwykle do poważnych obciążeń genetycznych i skłonności do chorób (częste krzyżowanie spokrewnionych ze sobą świnek).

Co grozi za kradzież danych osobowych?

Kradzież danych osobowych i ich wykorzystanie przeciwko drugiej osobie jest przestępstwem. W związku z możliwymi konsekwencjami polskie prawo przewiduje za ten czyn wysokie kary.

Zobacz też

Jak poderwać chłopaka przez GG?

Jeśli marzy Ci się romantyczna randka w ciemno, wykorzystaj gadu-gadu. Za jego pośrednictwem możesz umówić się z chłopakiem, którego nigdy dotąd nie widziałaś i o którym prawie nic nie wiesz. Może to być bardzo ekscytujące przeżycie. Jak poderwać chłopaka na gg?

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: