Jak obliczyć dochód potrzebny do uzyskania świadczenia rodzinnego?

Finanse osobiste    
ocena

Z posiadaniem dzieci wiąże się wiele szczęścia, niezapomnianych i radosnych chwil, których powinni doświadczać każda matka i ojciec. Niestety coraz więcej rodzin boryka się z problemami finansowymi, które wiążą się często z brakiem stabilnego miejsca pracy lub długotrwałym bezrobociem jednego, a czasami nawet obojgu rodziców. Wiele jest także rodzin, w których ze względu na śmierć jednego z członków rodziny poziom dochodów znacząco się obniżył. Dlatego też warto przybliżyć nieco bliżej problematykę dotyczącą świadczeń rodzinnych, z których korzystać mogą rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł.

Jak obliczyć dochód potrzebny do uzyskania świadczenia rodzinnego?

sxc.hu

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące świadczeń rodzinnych ujęte zostały w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). W myśl przepisów tej ustawy, za świadczenia rodzinne uważa się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również świadczenia opiekuńcze, takie jak zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Celem udzielanego zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wypłacany jest on w odstępach miesięcznych przez cały okres zasiłkowy. Warto podkreślić, że okres ten nie jest tożsamy ani z rokiem kalendarzowym, ani nawet z rokiem szkolnym, lecz trwa od 1 listopada do 31 października.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje nie tylko rodzicom lub jednemu z rodziców, ale także opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Ponadto zasiłek może otrzymywać osoba pełnoletnia ucząca się w szkole lub w szkole wyższej, która niepozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią albo ze względu na ustalenie (wyrokiem sądowym lub ugodą sądową) prawa do alimentów z ich strony - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł. Natomiast jeśli dziecko w wieku do lat 16 posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (w wieku powyżej 16 lat do 25 lat), wówczas granica dochodu uprawniająca do zasiłku wynosi 583 zł. W okresie zasiłkowym 2010/2011 (czyli od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.) rozpatrywany jest dochód za 2009 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia i 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Aby obliczyć dochód potrzebny do uzyskania świadczenia rodzinnego należy pobrać z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o dochodach za 2009 r. obydwojga rodziców, jak również oraz pełnoletnich członków rodziny (do 25 roku życia). Przekroczenie dochodu - przy uwzględnieniu kwoty najniższego zasiłku - szacowane jest poprzez zsumowanie maksymalnego dochodu na członka rodziny i dodatnie do niego kwoty najniższego zasiłku na członków rodziny. W przypadku rodziny trzyosobowej rachunek ten będzie przedstawiał się następująco: (3 × 504 zł) + (3 × 68 zł). Warto jednak podkreślić, że rodzina musi spełniać warunek, dotyczący otrzymywania zasiłku w poprzednim okresie. Jeśli nie miało to miejsca, wówczas do kwoty maksymalnego dochodu nie wliczany jest minimalny zasiłek na osobę.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =