Jak obliczyć podatek dochodowy?

Finanse osobiste    
ocena

Osoby fizyczne są zobowiązane do rozliczania się z podatku dochodowego. Podatek PIT („Personal Income Tax”), bo tak określany jest podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim od dochodów osób fizycznych. W określonych sytuacjach tym podatkiem zostają objęte również przychody podatników. Rozliczanie się z podatku dochodowego wielu osobom sprawia problemy. Uproszczeniu zasad obliczania podatku dochodowego miały służyć zmiany skali podatkowej. Jak zatem obliczyć podatek dochodowy? Podajemy kluczowe wskazówki.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

pixabay.com

Obliczanie podatku dochodowego

Kwestie związane z podatkiem dochodowym reguluje ustawa z  dnia 26.07.1991. Pierwszym krokiem do obliczenia podatku dochodowego jest ustalenie skali podatkowej. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obecnie określają wysokość w stosunku do podstawy opodatkowania oraz mają charakter stawek progresywnych. Obecnie wykorzystywane są dwa progi podatkowe 18% oraz 32%.

- 18% - stawka ta ma zastosowanie w przypadku dochodu do 85 528,00 zł (odejmuje się kwotę 566,02 zł zmniejszającą podatek);

- 32% - stawka po przekroczeniu 85 528,00 zł - podatek wynosi wówczas 14 839,02 zł plus  32 % nadwyżki ponad 85 528,00 zł.
Po ustaleniu skali podatkowej należy podstawić do niej dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, ulgi, które są odejmowane od przychodu i 1% OPP.

Przykład:

Jan Kowalski osiągnął dochód w wysokości 65 tys zł. Kwotę dochodu należy zatem przemnożyć przez 18% (gdyż dochód ten zaliczymy do pierwszego progu podatkowego do 85 528,00 zł). Otrzymujemy 11700. Od tej kwoty odejmujemy kwotę 566,02 zł zmniejszającą podatek, wynik to 11143, 98 zł. Ostateczną kwotę podatku otrzymamy pomniejszając ją o składki na ubezpieczenie społeczne ulgi, które są odejmowane od przychodu i 1% OPP.

Odmiennie oblicza się podatek dochodowy jeżeli małżonkowie rozliczają się razem. W tym przypadku dochody małżonków są sumowane, dzielone na dwa, a następnie podatek liczy się tak jak w powyższym przykładzie. W odróżnieniu od poprzedniej procedury uzyskany wynik jest mnożony przez 2. Ze wspólnego opodatkowania najczęściej korzystają małżonkowie, z których jedno zarabia dużo i chce uniknąć wyższego progu opodatkowania. Taki sposób obliczania podatku dochodowego stosują także rodzice samotnie wychowujący dzieci. W tym przypadku uzyskiwane dochody są zawsze dzielone na dwa, niezależnie od liczby potomstwa.

 

 

Źródła:

[1] Podatek dochodowy od osób fizycznych, prostypodatek.info, dostępny w Internecie: http://www.prostypodatek.info/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych.html.

[2] Jak liczyć podatek?, mlodyksiegowy.pl – poradnik początkujących księgowych, dostępny w Internecie: http://www.mlodyksiegowy.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=17.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =