Jak odliczyć odsetki ustawowe?

Finanse osobiste    
ocena

Ktoś kiedyś powiedział, że jedyna pewna rzecz w życiu to podatki. Jest w tym wiele prawdy, trzeba je płacić, czy tego chcemy, czy nie. Czy nas to frustruje, czy nie sprawia różnicy, regulowanie zobowiązań wobec państwa jest koniecznością. Czasem jednak ,z różnych przyczyn, generujemy opóźnienia w spłatach podatku. Niestety tak jak w przypadku niemal każdego zobowiązania podatkowego, też zapłacimy odsetki. Regularne omijanie urzędu skarbowego, tak jak i omijanie placówki bankowej, w chwili kiedy mamy zadłużenie kredytowe, może skutkować dokładnie tym samym. Z tą tylko różnicą, że proces egzekwowania należności podatkowych, a także kary są znacznie szybciej narzucane.

Jak odliczyć odsetki ustawowe?

photoxpress.com

Obliczenie ustawowych odsetek od podatku nie stanowi żadnego problemu. Obecnie wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać hasło „kalkulator odsetek podatkowych” i pojawi się mnóstwo stron, na których taki kalkulator znajdziemy. Możemy też dokonać obliczenia samodzielnie według wzoru:

Kwota zaległości razy liczba dni zwłoki razy wysokość stopy odsetek dzielone przez 365 dni.
Dla przykładu: zaległość w kwocie czterystu złotych, z miesięcznym opóźnieniem. Stopa odsetek od stycznia 2011 roku to 12,50%.
400x30x12,50%/365= 4,11 zł. Po zaokrągleniu do pełnych złotówek podatek wraz z odsetkami wyniesie 404.10 PLN. 

Stopa odsetek jest ogłaszana w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Jest to wartość zmienna. Aby prawidło obliczyć zaległość, trzeba znać tę wartość. Jeśli zaległości dotyczą lat poprzednich, należy zapoznać się z archiwalnymi obwieszczeniami na temat wysokości stopy. Ciekawostką jest, że wysokość stopy jest mocno zróżnicowana. Najniższa stopa odsetek 0,14% ogłoszona została w 1997 roku, najwyższa zaś aż 54% rok później. Kwota odsetek od stycznia 2011 roku wzrosła, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę lombardową o 0,25 punktu procentowego, stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych  wynosi więc (5,25 x 200%) + 2% = 12,5%. Zgodnie z prawem podatnik, który w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem ureguluje należność, może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej.

odsetki ustawowe

odsetki ustawowe

odsetki ustawoweodsetki ustawowe

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =