Jak przekazać 1% podatku?

Finanse osobiste    
ocena

Instytucja 1% podatku na rzecz pożytku publicznego cieszy się coraz większą popularnością, w ten sposób podatnik - w sposób łatwy i nieczasochłonny- może wspomóc szczytny cel. Warto zawczasu zastanowić się jaką organizację chcielibyśmy wesprzeć ze swoich dochodów.

Jak przekazać 1% podatku?

photoxpress.com

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

- zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo

- korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Aby prawidłowo przekazać1% podatku, wystarczy w odpowiednie pole wpisać numer KRS wybranej organizacji, podanie jej nazwy nie jest obecnie wymagane.

Warto wyjaśnić iż, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przekazanie części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, nawet ze wskazaniem osoby, do której pieniądze mają trafić, w zeznaniu rocznym nie jest darowizną. Przekazywany podatek w ramach odliczenia jednoprocentowego jest należnością budżetu państwa. Nie można tu mówić o przekazaniu darowizny, a tym bardziej o konieczności płacenia przez obdarowanego podatku od takiej darowizny.

Od początku 2012 roku zaostrzone zostały przepisy dotyczące warunków ustalania listy organizacji pożytku publicznego, na który można przekazać 1 % podatku. Obecnie każda organizacja ma obowiązek zamieszczenia na stronie Ministerstwa Finansów sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie - jeżeli tego nie zrobi straci prawo  do 1% podatku. Listę organizacji można znaleźć w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1% podatku umieszczonej na stronie internetowej ministerstwa.

Przekazujecie 1% podatku? Zawsze na ten sam cel czy zmieniacie organizacje pożytku publicznego? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =