Jak rozliczać dochody dziecka?

Finanse osobiste    
ocena

W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych osób próbuje swoich sił w pracy zarobkowej jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości lub osiąga dochody z innych źródeł, rodzi to określone obowiązki w sferze podatkowej. Warto sprawdzić w jaki sposób powinny zostać rozliczone dochody małoletniego dziecka.

Zgodnie z ustawą o PIT dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców. Tak więc generalna zasada stanowi, iż dochody dziecka powinny być doliczane do dochodów rodziców aż do uzyskania przez niego pełnoletniości, wyjątek obejmuje jedynie dochody z pracy dziecka, jego stypendia a także dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Do dochodu rodziców  dolicza się przede m.in. takie dochody dziecka jak dochody z najmu, lokat i kapitałów pieniężnych, praw majątkowych czy dochodów z renty. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dochody dzieci są doliczane do dochodów rodziców, o ile mają oni prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów swoich dzieci , a więc mogą zarządzać majątkiem potomka i pobierać z niego  dochody w czasie sprawowania władzy rodzicielskiej. Tak więc wspólnego rozliczenia nie będą mogli dokonać rodzice nie posiadający władzy rodzicielskiej lub pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka

Jaki formularz?

Rodzice, którzy dokonują rocznego rozliczenia podatku dochodowego wspólnie z małoletnim dzieckiem lub dziećmi osiągającymi dochody, powinni złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Dotyczy to jednakże tylko tych dochodów, które mogą być ujęte w PIT-36. W sytuacji gdy rodzice rozliczają się oddzielnie to każde z nich do swoich dochodów dolicza połowę dochodów dziecka. W sytuacji gdy dziecku przysługuje renta organ ją wypłacający musi wystawić formularz PIT-40A/11A na imię dziecka, jednakże gdy rentę otrzymują zarówno rodzic jak i dziecko organ rentowy wystawić winien jeden PIT-40A/11A na imię rodzica, ujmując w nim dochody rodzica oraz dziecka. Dochody, które nie podlegają wspólnemu rozliczeniu z rodzicami dziecka należy wykazać w zeznaniu PIT-37 wypełnionym danymi i imieniem dziecka jednakże podpisanym przez rodziców.

Wasze pociechy już zarabiają? Rozliczacie ich dochody? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =