Jak rozliczyć PIT-36?

Finanse osobiste    
ocena

Ten formularz przeznaczony jest między innymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej oraz dla tych podatników, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.

Metodologia wypełniania PIT-36 jest identyczna jak w przypadku PIT-37. Ten pierwszy formularz jest poszerzony w stosunku do drugiego tylko o pola związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Sześciostronny formularz wypełniamy, jeśli uzyskujemy dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach. Ze źródeł przychodów położonych za granicą, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. PIT-36 wypełniamy również jeśli wykazujemy należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (przychody obcokrajowców, kapitały pieniężne, inne źródła), ale wyłącznie gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika oraz ze zbycia nieruchomości wybudowanych lub nabytych.

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest również dla tych, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów, w roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (w związku z wcześniejszym kredytem podatkowym). Także ci, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z wyżej wymienionych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków. PIT-36 składamy najpóźniej do końca marca. Podatnik zobowiązany do składania PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-28 może być w ramach pozostałych swoich przychodów zobowiązany do rozliczenia się na formularzu PIT-36.

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli uzyskujemy  przychody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy) lub przychody opodatkowane na PIT-36L oraz przychody opodatkowane podatkiem tonażowym.

PIT 36

PIT-36

Rozliczaliście kiedyś samodzielnie PIT-36? Mieliście z tym jakiekolwiek problemy?

OCENA
1.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =