Jak rozliczyć PIT-38?

Finanse osobiste    
ocena

PIT-38 to dwustronicowy formularz, w którym należy wykazać przychody, między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Od tych przychodów odejmuje się koszty, czyli na przykład wydatki poniesione na nabycie instrumentów finansowych oraz wydatki związane z posiadaniem rachunku w biurze maklerskim.

Jak rozliczyć PIT-38?

PIT-38

Opodatkowaniu podlega dochód, jaki będzie wynikiem odjęcia kosztów uzyskania przychodów, od samych przychodów. Podatek nie jest liczony według skali, lecz według jednolitej stawki podatkowej wynoszącej 19%. Podstawą do obliczenia jest otrzymanie od biura maklerskiego lub innej instytucji prowadzącej dla nas inwestycje, formularza PIT-8C. W zeznaniu wykazujemy kwoty należne, choćby nie były jeszcze otrzymane. Należy również wykazać przychody uzyskane z obrotu prawami na giełdzie nowojorskiej, oraz na giełdach wszystkich państw, które w umowach o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, określają miejsce opodatkowania dochodów jako kraj zamieszkania podatnika. Obrót akcjami w kraju, z którym Polska nie podpisała takiej umowy, podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w którym przychód faktycznie jest uzyskiwany, według obowiązującego w nim prawa podatkowego.

PIT-38 Fot. photoxpress.com

Z formularza PIT-8C nie przepisujemy kwot wolnych od podatku. Odliczyć możemy koszty takie jak opłaty notarialne, koszty prowizji i odsetek dotyczących kredytu bankowego czy koszta prowadzenia rachunku w domu maklerskim, pod warunkiem że będą one udokumentowane. W Urzędzie Skarbowym składamy jednak sam PIT-38, inne dokumenty, w tym dowody poniesionych kosztów mamy obowiązek przechowywać przez okres siedmiu lat. Formularz jest dokumentem bardzo prostym w wypełnieniu. Z pierwszą stroną postępujemy analogicznie jak w przypadku każdego innego druku PIT, wpisując Numer Identyfikacji Podatkowej, odpowiedni urząd skarbowy, rok, którego dotyczy deklaracja, a także swoje dane osobowe. Stronę tą uzupełnić trzeba będzie o dochody i strat oraz obliczenie zobowiązania podatkowego. Na stronie następnej uzupełniamy informacje o kwocie do zapłaty lub nadpłacie podatku. Za pomocą tego formularza, możemy również przekazać jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obowiązek złożenia zeznania wynika z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), musimy dokonać rozliczenia do dnia 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym. Podatek należny zapłacić trzeba będzie do 30 czerwca.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =