Nadpłata podatku na konto

Finanse osobiste    
ocena

Z rocznego rozliczenia podatku dochodowego może wynikać nadpłata. W ostatnim czasie większym zainteresowaniem cieszą się transakcje dokonywane bezgotówkowo, stąd także w zakresie rozliczeń podatku istotne jest rozpatrzenie dopuszczalnych prawnie możliwości zwrotu ewentualnych nadwyżek na konto bankowe. Jakie są formy zwrotu nadpłaty przez Urząd Skarbowy? Co należy zrobić aby otrzymać zwrot nadpłaty na konto w banku? Podajemy kluczowe wskazówki.

Formy zwrotu nadpłaconego podatku

Są dwie zasadnicze formy zwrotu podatku: przekazanie należnych pieniędzy przelewem lub w formie gotówki wypłaconej w kasie lub poprzez przekaz pocztowy. W przypadku wyboru zwrotu w formie przekazu pocztowego należy liczyć się z kosztami nałożonymi przez Pocztę Polską, które obecnie wynoszą 1% od kwoty przekazu + 5,20 zł. Z kolei wypłata w kasie może odbywać się w Urzędzie Skarbowym lub w banku bądź instytucji wyznaczonych przez Urząd, stąd należy liczyć się z koniecznością stawienia się w określonym miejscu osobiście. Zasadniczo o sposobie zwrotu nadpłaty może zdecydować sam podatnik poprzez złożenie deklaracji na odpowiednim formularzu, niektórym podatnikom np. prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązanym do prowadzenia księgi podatkowej (nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców) nie jest przyznana możliwość dokonania wyboru, a zwrot dokonywany jest zawsze na konto bankowe przedsiębiorstwa. 

Zwrot nadpłaty na konto bankowe

W zeznaniu podatkowym ustala się w jaki sposób ma zostać podatnikowi zwrócona ewentualna nadpłata. Decydując się jednak na zwrot na rachunek bankowy w zeznaniu podatkowym nie ma możliwości wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota. Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku bezpośrednio na osobiste konto w banku należy uzupełnić i złożyć dodatkowy formularz, który jest zależny od statusu ewidencyjnego podatnika. 

Wspomniane formularze to ZAP-3, NIP-7 albo CEIDG-1 i warto zaznaczyć, że ich złożenie jest niezbędne także wówczas gdy zeznanie podatkowe było składane przez internet (nie ma możliwości zadeklarowania numeru konta bankowego drogą elektroniczną). Zwrot pieniędzy z nadpłaconego podatku, zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa powinien nastąpić nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia zeznania. Warto podkreślić, że  formę zwrotu za pomocą rachunku bankowego można wybrać gdy nadpłata wynosi więcej niż 8,8 zł, w przeciwnym wypadku  zwrot następuje w kasie.

 

Źródła:

[1] Małgorzata Żujewska, Jak dostać nadpłatę PIT na konto?, Gazeta Podatkowa nr 11 (843) z dnia 2012-02-06, dostępny w Internecie: http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16819697,jak-dostac-nadplate-pit-na-konto.html.

[2] Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)

Jaką drogą otrzymujecie ewentualną nadpłatę podatku?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =