Obliczanie podatku od zysków z funduszy

Finanse osobiste    
ocena

Okazuje się, że zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych na dobre zagościł w rodzimym systemie finansowym. Wszelkie deklaracje dotyczące zmniejszenia jego stawki funkcjonują zwykle jako element kolejnych kampanii wyborczych. Omawiana konstrukcja podatkowa pojawiła się w 2001 roku, kiedy bardzo intensywnie poszukiwano źródła dochodów mogącego pobudzić krajową konsumpcję i zasilić budżet w czasach dekoniunktury.

Obliczanie podatku od zysków z funduszy

pixabay.com

Warto wiedzieć, że do 2004 roku tak zwany podatek Belki był naliczany wedle wyższej stawki (20%), lecz obejmował jedynie zyski z oszczędności. Jednakże jedna z licznych nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprawiła, że zyskami muszą się dzielić również osoby przynależące do funduszy inwestycyjnych. Mówi o tym artykuł 17 ustęp 1 punkt 5 oraz artykuł 30a ustęp 1 punkt 5  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Podatek odprowadza fundusz…

Z punktu widzenia członka któregokolwiek z funduszy inwestycyjnych (otwartych - FIO, specjalistycznych otwartych - SFIO, oraz zamkniętych  - FIZ), największą rolę odgrywa artykuł 41 ustęp 4, który nakłada na fundusze inwestycyjne jako osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą obowiązek naliczania oraz oprowadzania zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych. Innymi słowy, w rozumieniu prawa funkcjonują one jako płatnik tego podatku. Zresztą reguły prowadzenia rozliczeń podatkowych przez banki oferujące depozyty są podobne. Mianowicie, klient nie musi dokonywać samodzielnych rozliczeń, pobierać formularzy PIT czy też uwzględniać dokonanych operacji w swojej deklaracji rocznej. Najważniejsza różnica wiąże się z faktem, że przychody uczestnika funduszu inwestycyjnego są pomniejszane o koszty ich uzyskania.

Kwestia przedstawia się jednak zupełnie inaczej u osób, które decydują się na samodzielny obrót walorami poprzez rachunek maklerski (na przykład zbywanie certyfikatów uczestnictwa na rynku giełdowym). Otóż muszą one uwzględnić uzyskane przychody w deklaracji PIT 38 pozyskując uprzednio od biura maklerskiego inny formularz, który figuruje po oznaczeniem PIT 8C. Jak widać taka metoda rozliczeń wymaga znacznie więcej większej dozy specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

Generalne zasady…

Wydaje się, że podstawowa wiedza na temat uiszczanych podatków może okazać się przydatna nawet dla tych osób, które są rozliczane przez płatnika. Dlatego też członkowie funduszy inwestycyjnych powinni poznać kilka podstawowych zasad naliczania podatku od zysków kapitałowych. Po pierwsze jest on odprowadzany przez płatnika ilekroć dochodzi do zbycia posiadanych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Podstawą opodatkowania jest natomiast przychód osiągnięty z tego tytułu  pomniejszony o koszty jego uzyskania (w tym wypadku będzie nim cena nabycia umorzonej jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego).

Co istotne, omawianych dochodów nie można pomniejszać o straty wynikające z uczestnictwa w funduszu kapitałowym, co stanowi wyjątek w odniesieniu o innych źródeł przychodów wymienionych w artykule 30a ustęp 1. (postawa prawna - patrz artykuł 30a ustęp 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =