Odliczanie podatku VAT od wynajmu mieszkania

Finanse osobiste    
ocena
Przy naliczaniu zobowiązań wynikających z naliczania podatku VAT za wynajem, ważne jest zarówno jaki rodzaj lokalu się wynajmuje, jak i jakie przychody się czerpie z tego tytułu.

Z zasady wynajem lokali podlega podatkowi VAT w wysokości 8%, występują dwa rodzaje zwolnień:

- zwolnienie podmiotowe obejmujące podmioty, których przychód z wynajmu nie przekroczył 150 000 zł w ciągu roku podatkowego;

- zwolnienie przedmiotowe obejmujące usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (ustawa o podatku od towarów i usług art. 43, ust.1, pkt 36);

Z tego zwolnienia wyłączone są usługi związane z zakwaterowaniem (ustawa o podatku od  towarów i usług, załącznik 3, pozycja 163). Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Dóbr i  Usług są to:

- Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe;

- Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki;

- Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku;

- Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi;

- Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych;

- Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe;

- Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne;

- Usługi świadczone przez hotele pracownicze;

- Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu;

- Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Czy jednak istnieje sposób na zmniejszenie zobowiązań wynikających z płacenia podatku VAT w przypadku osób nie podlegających pod zwolnienie przedmiotowe, których przychód z wynajmu  przekracza 150 000 zł? Sposobem na to jest możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT zapłaconego podczas zakupu lokalu użytkowego pod wynajem, przez osoby które są płatnikami VAT.

Wynajem więc lokalu mieszkalnego może podlegać zwolnieniu podatkowemu, którego nie ma w przypadku wynajmu lokalu użytkowego. Jednak osoby wynajmujące lokale użytkowe mogą odliczyć sobie VAT zapłacony podczas jego zakupu, czego nie mogą zrobić wynajmujący lokale mieszkalne.

Wiedzieliście, że funkcjonują tego rodzaju zwolenienia od podatku? Korzystacie z nich?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =