Odliczenia od podatku na dzieci - jak to zrobić?

Finanse osobiste    
ocena

Ulgę podatkową na dzieci możemy wykorzystać w chwili, kiedy składamy PIT-37 w Urzędzie Skarbowym. Zgodnie z obowiązująca ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1361) odliczenie na każde dziecko wyniesie 1.112,04 zł w skali całego roku podatkowego, niecałe sześćdziesiąt złotych mniej niż w poprzednim roku.

Odliczenia od podatku na dzieci - jak to zrobić?

photoxpress.com

Taka kwota zwrotu będzie możliwa pod warunkiem, że w mijającym roku tyle podatku zapłaciliśmy. W chwili kiedy nasze zarobki miesięczne, wyniosły co najmniej dwa tysiące czterysta złotych brutto, jeśli posiadamy dwójkę dzieci i trzy tysiące sześćset złotych, w przypadku trójki. Z ulgi skorzystać mogą rodzice bądź prawni opiekunowie wychowujący dzieci rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 19%, 30% i 40%.

Aby otrzymać ulgę nasze dziecko, musi ono  być małoletnie, nie może mieć ukończonych osiemnastu lat. Przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia, ale pod warunkiem że uczy się, lub studiuje. Bez względu na wiek dziecka ulgę otrzymamy, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymujemy zasiłek pielęgnacyjny. Ulga przysługuje również wtedy, kiedy dzieci nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, renty rodzinnej oraz dochodów niepowodujących obowiązku uiszczenia podatku.

Ulgę może odliczyć jeden z rodziców bądź też oboje według wskazanej proporcji. Możliwość tę powinni wykorzystać rodzice, w przypadku gdy podatek jednego z nich odprowadzony w ciągu roku będzie mniejszy niż kwota przysługującej ulgi. Jeśli rodzice są po orzeczonym rozwodzie lub w separacji, ulgę może odliczyć jedynie ten rodzic, u którego dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko mieszka przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, a przez drugą u drugiego, każdy z rodziców ma prawo odliczyć jedną dwunastą część ulgi za każdy miesiąc w roku, w którym dziecko u niego mieszkało.

Wypełnienie formularza PIT-37 nie jest trudne. Wypełnić należy zarówno PIT-37, jak i PIT-0. Za pomocą ostatniego wyliczamy kwotę ulgi podatkowej na dziecko. W formularzy PIT-37 w cześć F poświęconej odliczeniom od podatku, w polu numer 106 wpisujemy kwotę odliczenia. Należy pamiętać, że od podatku w pierwszej kolejności odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, następnie ulgi wyliczone w załączniku PIT-0. Łączna kwota odliczeń nie może oczywiście przekroczyć kwoty podatku, który wyliczyliśmy w części E poświęconej obliczeniu podatku, w polu numer 103. Jeżeli odliczenie jest większe niż podatek do zapłacenia, zmniejszamy je, wpisując w pole 106 taką kwotę, aby pole 108, czyli podatek po odliczeniach, wyniosło zero.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =