Oszczędzanie długoterminowe

Finanse osobiste    
ocena

W praktyce zarządzanie budżetem domowym często opiera się na doraźnych sposobach oszczędzania. Z wykorzystywaniem nieefektywnych metod zarządzania finansami wiąże się jednak znaczne ryzyko pozbawienia się niezbędnych środków w okresie przejściowych trudności ekonomicznych lub trwałego pogorszenia się sytuacji finansowej. Na czym powinny opierać się decyzje ekonomiczne jednostek w zakresie długoterminowego oszczędzania? Podajemy kluczowe wskazówki.

Oszczędzanie długoterminowe

pixabay.com

Optymalna strategia zarządzania budżetem domowym

Tematyka zarządzania finansami gospodarstwa domowego w okresie kryzysu była niezwykle często podejmowana. Według znawców tematyki zarządzania finansami gospodarstwa domowe dla uzyskania stabilności finansowej i zracjonalizowania wydatków powinny podjąć trzy kluczowe działania:

1. Przyjąć plan przychodów i wydatków.

2. Dokonywać bieżącej rewizji ponoszonych wydatków z zaklasyfikowaniem ich do odpowiedniej grupy np.: media (prąd, gaz, woda), wydatki na żywność, leki, kosmetyki, wydatki nadzwyczajne itp. Pozwoli to odnaleźć przyczynę wzrostu ogólnych wydatków i kontrolować wydatki okazjonalne, które nie są niezbędne.

3. Porównywać wydatki rzeczywiste ze stworzonym planem i wprowadza

4.  Zmiany w sposobie planowania i dokonywania wydatków.

Procedurę tą należy powtarzać w każdym miesiącu. Podczas podejmowania decyzji finansowych, które umożliwią uzyskiwanie długookresowych korzyści warto przestrzegać pewnych zasad, a mianowicie:

- Starać się nie wydawać więcej niż wynoszą przychody;

- Przeznaczać na oszczędności około 10% z miesięcznych zarobków;

- Podczas planowania wydatków, brać pod uwagę także te, które będą niezbędne w perspektywie kilku lat (remont, finansowanie studiów dziecka);

- Nie należy rezygnować z dokonywania rewizji bieżących wydatków, pamiętając o tym, że jest to najczęściej zaniedbywane działanie oraz, że to w nich można szukać oszczędności na przyszłość;

- Warto zadbać o systematyczność w dokonywaniu monitorowania wydatków i pamiętać o przechowywaniu zapisków, by w razie potrzeby można było do nich wrócić.

Warto pamiętać!

Odpowiednie zarządzanie budżetem domowym bardziej niż specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów wymaga umiejętności dokonywania wyborów pomiędzy wydatkami niezbędnymi, a tymi, z których można zrezygnować. Niezbędne w tym zakresie jest również dokonywanie bieżącej kontroli decyzji związanych z finansami i przyjęcie długookresowej perspektywy w planowaniu wydatków.

 

 

Źródła:

[1] Agnieszka Rędzińska, Strategie zarządzania budżetem domowym z perspektywy psychologii poznawczej, [w:] Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 3 (17) lipiec – wrzesień, Warszawa 2010.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =