Oszczędzanie na emeryturę

Finanse osobiste    
ocena

W obliczu nieprzewidywalnych wręcz zmian w sytuacji gospodarczej państw i zagrożenia ponownym wystąpieniem zjawisk kryzysowych nikogo nie trzeba przekonywać o konieczności zabezpieczenia własnej sytuacji finansowej. Wydarzenia ostatnich lat ujawniły bowiem skutki nadmiernego zadłużania się i bagatelizowania konieczności oszczędzania. W tym zakresie szczególnie istotne wydaje się być gromadzenie oszczędności „na przyszłość”. Kluczowe w tym zakresie jest oszczędzanie na emeryturę, ze względu na niską wysokość świadczeń gwarantowanych ustawowo. Jak zatem należy gromadzić oszczędności na emeryturę? Podajemy najistotniejsze wskazówki.

Oszczędzanie na emeryturę

pixabay.com

Sposoby oszczędzania na emeryturę

Uzyskiwana emerytura najczęściej stanowi 60% ostatniego wynagrodzenia. Kwota ta z całą pewnością nie pozwoli utrzymać dotychczasowego standardu życia, a biorąc pod uwagę prawdopodobne pogorszenie stanu zdrowia może nawet doprowadzić do problemów finansowych. Dlatego konieczne staje się oszczędzanie „na własną rękę”.  Pytanie tylko kiedy należy zacząć oszczędzać oraz ile i gdzie odkładać? Expander dokonał obliczeń wskazujących ile należy oszczędzać by przejść na emeryturę posiadając milion złotych. Przyjęto: stopę inflacji na poziomie 3%, realny wzrost kwoty regularnej inwestycji o 3% rocznie, 19 % stopy podatku od zysków kapitałowych, płatne na koniec okresu inwestycji oraz oczekiwaną średnioroczną stopę zwrotu dla portfela 25-, 35- i 45- latka 8%, a 55-latka - 6%.

Oszczędzanie w poszczególnych okresach życia:

- 25 lat - w tym wieku najczęściej następuje rozpoczęcie aktywności zawodowej i zgodnie z ustaleniami Expandera wtedy też powinno się rozpocząć oszczędzanie. Jak wskazują dokonane analizy wystarczy od 25 roku życia oszczędzać 150 zł by zakończyć karierę zawodową będąc w posiadaniu miliona złotych;

- 35 lat - rozpoczęcie oszczędzania w tym okresie dla uzyskania miliona na emeryturę wymaga odkładania 400 zł miesięcznie, należy pamiętać, że pomimo relatywnie wysokich zarobków w tym okresie znaczne są również wydatki;

- 45 lat - by uzbierać milion konieczne jest wpłacanie 1200 zł na miesiąc;

- 55 lat - comiesięczna wpłata powinna wynosić 5000 zł, jeśli oszczędności zgromadzone były wcześniej należy zadbać o ochronę ich wartości.
Warto pamiętać, że nawet niższe oszczędności poprawią komfort życia i zabezpieczą sytuację finansową w przyszłości.

 

 

Źródła:

[1] Agnieszka Rędzińska, Strategie zarządzania budżetem domowym z perspektywy psychologii poznawczej, [w:] Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 3 (17) lipiec – wrzesień, Warszawa 2010.

[2] Marek Arent, Oszczędzanie na emeryturę: jak uzbierać milion. WieszJak.pl, dostępny w Internecie: http://budzet-domowy.wieszjak.pl/oszczedzanie/245357,4,Oszczedzanie-na-emeryture-jak-uzbierac-milion.html.

Odkładacie pieniądze na swoją emeryturę? Czy wiąże się to dla Was z pewnymi wyrzeczeniami?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =