Finanse osobiste Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

-

Zwolnienie od podatku oznacza, że nie musimy nic płacić w Urzędzie Skarbowym – jednak nadal mamy obowiązek zgłosić urzędowi sam fakt nabycia majątku. Nie zgłoszenie się w urzędzie w odpowiednim, wskazanym ustawie terminie może skutkować uchyleniem zwolnienia i w konsekwencji za własne niedbalstwo podatek będzie trzeba zapłacić. Zwolnione od podatku jest:

1) Nabycie własności nieruchomości rolnych (gospodarstwa rolnego) jeżeli w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy (obdarowanego) i następnie to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Nie możemy zatem sprzedać tej nieruchomości przez okres 5 lat od jej otrzymania, gdyż wówczas podatek zapłacimy. W ramach nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa, zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak domu (budynków mieszkalnych), specjalistycznych budynków przeznaczonych na chów i wylęg drobiu lub innych zwierząt oraz urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców. Od takich obiektów, wchodzących w skład gospodarstwa podatek zapłacimy.

2) Nabycie pieniędzy lub innych przedmiotów majątkowych, których wartość nie przekracza progów wskazanych w ustawie, chodzi tutaj o nabycie majątku przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej (rodzice, dzieci) w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł liczonej łącznie w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny. W dodatku łączna kwota 19.274 zł zostanie zwolniona z podatku, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych – czyli wpłaci je na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę kredytu hipotecznego

3) Zwolnione jest nabycie przez rolnika w drodze darowizny maszyn: pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez niego sprzedane lub darowane osobom trzecim. Przy tym niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia.

4) oprócz tego, zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełnią oni określone warunki, tzn.:

zgłoszą w Urzędzie Skarbowym nabycie własności tych rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od darowizny;

– udokumentują darowiznę – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną dopuszczalną.

Jeżeli warunki te nie zostaną dopełnione obdarowani zapłacą podatek na warunkach przewidzianych dla nabywców darowizny zaliczonych do I grupy podatkowej.

Najważniejsze zwolnienie dotyczy nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, gdyż zwolniona od podatku może być znaczna cześć nieruchomości po spełnieniu kilku warunków. Zatem nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej powierzchni mieszkaniowej nieprzekraczającej 110 m2 budynku lub lokalu. Ulga taka przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

– dokonają zgłoszenia nabycia prawa własności w terminie 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego oraz;

– należą do I grupy podatkowej;

– nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź posiadając już mieszkanie, dom – przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz dzieci, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. [1]

Podatek od darowizny i jego stawka są zależne od grupy podatkowej, w jakiej znajduje się obdarowany. Najniższa stawka podatku dotyczy najbliższych członków rodziny (stanowiących I grupę podatkową), zaś osoby nie spokrewnione – zaliczane są do III grupy podatkowej i płacą największy podatek.

Opodatkowaniu podlega darowizna o wartości przekraczającej:

– 9.637 zł – jeżeli obdarowanym jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

– 7.276 zł – jeżeli obdarowanym jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

– 4.902 zł – jeżeli obdarowanym jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. [2]

Podatek, jaki musimy zapłacić jest ustalany na podstawie skali podatkowej, wyrażonej w procentach. Podatek, jaki zapłacimy zależy rzecz jasna od tego, do jakiej grupy podatkowej jesteśmy zaliczani:

1) w przypadku I grupy podatkowej – najmniejsza kwota podatku, która jest obliczana od kwoty przekraczającej kwotę zwolnioną, wskazaną powyżej. Stawka podatku wynosi:

-3% dla darowizny wahającej się w granicach od 9.638 zł – do 10.278zł;

– w momencie, gdy kwota darowizny przekracza 10.278z zł – podatek wyniesie: 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł;

– darowizna przekraczająca zaś sumę 20.556zł obciążona zostanie podatkiem liczonym jako 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł.

2) dla członków II grupy podatkowej – stawki podatku są już większe i wynoszą odpowiednio:

– 7% dla darowizny mieszczącej się granicach od 7.276 zł do 10.278 zł;

– jeżeli darowizna przekracza sumę 10.278 zł, zapłacimy podatek w wysokości 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł;

– z kolei, jeżeli przekroczymy próg 20.556 zł – podatek nas obciążający wyniesie 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.

3) dla członków III grupy podatkowej – stawki podatku są największe i wynoszą odpowiednio:

12% dla darowizny mieszczącej się granicach od 4.902 zł do 10.278 zł;

– jeżeli darowizna przekracza sumę 10.278 zł, zapłacimy podatek w wysokości 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł;

– z kolei, jeżeli przekroczymy próg 20.556 zł – podatek nas obciążający wyniesie 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Źródła:

[1] Art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

[2] Art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jakie dekoracje na Walentynki?

Walentynki kojarzą się z krwistą czerwienią, sercami płonącymi ognistym uczuciem. Początkowo, kiedy zwyczaj ten dotarł do Polski, zarezerwowany był tylko dla zakochanych. Obecnie zwyczaj wysyłania walentynek dotyczy też przyjaciół i znajomych. 14 lutego to dzień, w którym poczta kwiatowa działa bez chwili wytchnienia. Skrzynki pocztowe i mailowe obciążone są tonami kartek walentynkowych. Coraz częściej z tej okazji dekorujemy nasze domy.

Czy warto wziąć kredyt na założenie firmy?

Przedsiębiorstwo może wybrać jeden z dwóch sposobów finansowania swojej działalności. Pierwszym jest samofinansowanie czyli przeznaczenie środków własnych, osobistego kapitału właściciela. Drugim jest uzyskanie finansowania z zewnątrz realizowane najczęściej poprzez pozyskanie kredytu.

Zobacz też

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: