Podatek od zwierząt domowych

Finanse osobiste    
ocena

Podatki obejmują obecnie różne sfery naszego życia. Czy posiadanie zwierząt również jest opodatkowane? Ile wynosi podatek od posiadania psa? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Podatek od zwierząt domowych

pixabay.com

Opłaty za posiadanie psa

Począwszy od 1 stycznia 2008 r., na mocy zmiany Ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych zniesiono opłatę podatkową za posiadanie psa. Gminy mają jednak możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty, której wysokość, termin i zasady poboru ustala w drodze uchwały rada gminy. W 2012 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych maksymalna wysokość opłaty za posiadanie psa to 115,31 zł.

Ponadto decydując się na zakup psa warto sprawdzić czy wybrana rasa nie należy do ras uznawanych za agresywne, gdyż w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie dodatkowego pozwolenia. Wykaz tych ras zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Istotne jest, aby posiadanie psa zgłosić w urzędzie miasta lub gminy.

Z opłaty od posiadania psów zwolnieni są:

- członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, w sytuacji gdy nie są obywatelami polskimi i nie mieszkają na  stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem zastosowania tej zasady wzajemnie;

- osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w przypadku posiadania jednego psa;

- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jeżeli posiadają psa asystującego;

- osoby, które przekroczyły 65 rok życia i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe – zwolnienie z opłaty za jednego psa;

- podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – zwolnieni z opłaty za maksymalnie dwa psy.

Uzyskanie zwolnienia z opłaty wymaga przedstawienie w urzędzie miasta lub urzędzie gminy dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

 

 

Źródła:

[1] Magdalena Stec, Rejestracja i podatek od czworonoga, gazetapodatnika.pl, dostępny w Internecie: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/rejestracja_i_podatek_od_czworonoga-a_771.htm.

[2] Dominik Mędrzycki, Kiedy trzeba płacić opłatę od posiadania psów?, taxcare.pl, dostępny w Internecie: http://taxcare.pl/news/kiedy_trzeba_placic_oplate_od_posiadania_psow.html.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =