Przyczny, zwrot nadpłaty w zeznaniu PIT

Finanse osobiste    
ocena

Przygotowanie i złożenie rocznych deklaracji PIT to dla większości podatników uciążliwy acz konieczny obowiązek, ale dla części osób jest to również szansa na zasilenie budżetu poprzez otrzymanie nadpłaty w podatku dochodowym.

Nadpłata to kwota którą urząd jest winny podatnikowi, najczęściej wynikająca z nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku albo kwota podatku pobrana przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Data od której liczony jest termin do zwrotu nadpłaty, to dzień złożenia zeznania w urzędzie skarbowym który ma 3 miesiące na jej zwrot. Termin zwrotu może ulec znacznemu wydłużeniu gdy podatnik pomyli się w swoim zeznaniu i będzie musiał dokonać jego korekty - wówczas nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy podatnika - w przypadku przedsiębiorców, a w przypadku pozostałych podatników - w gotówce, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Nadpłaty wynikające z rocznych rozliczeń podatku dochodowego podlegają powiększeniu o odsetki tylko wtedy gdy nadpłata nie zostanie zwrócona podatnikowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Z czego może wynikać nadpłata podatku dochodowego

Nadpłata podatku może wynikać z:

- odzyskania kwoty wolnej od podatku;

- skorzystania z ulg i odliczeń np. z ulgi na wychowanie dzieci;

- poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej, a rozliczenia według niższego stopnia skali.

Aby otrzymać nadpłatę nie można mieć żadnych zaległości podatkowych ani zajęć z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych, wówczas nadpłata będzie podlegała zaliczeniu na poczet zaległości lub zostanie przekazana organowi egzekucyjnemu. W sytuacji gdy okaże się iż kwota nadpłaty została nieprawidłowo wyliczona przez podatnika będzie on musiał dokonać jej zwrotu wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Osoby, które wykażą sporą kwotę do zwrotu, muszą liczyć się z kontrolą z urzędu skarbowego który sprawdzi zasadność zwrotu nadpłaty, może także zweryfikować dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulg podatkowych.

Mieliście kiedyś większą nadpłatę? Zdarzyła Wam się z tego powodu kontrola z US? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =