Rozliczanie PIT-36l dla rolników

Finanse osobiste    
ocena

Osoby prowadzące działalność rolniczą podobnie jak wszyscy prowadzący działalność zarobkową muszą dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat PIT-u rolnika.

Rozliczanie PIT-36l dla rolników

photoxpress.com

PIT-36 lub PIT-36L

Należy mieć świadomość, iż z podatku dochodowego muszą rozliczyć się osoby, które prowadzą tzw. działy specjalne produkcji rolnej, a nie osoby płacące podatek rolny. Do działów specjalnych zalicza się m.in.:  uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 

Szczegółowe kwestie związane z działami specjalnymi uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli rolnik nie zdecyduje się na prowadzenie ksiąg jego podatek dochodowy ustala się na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. W zależności od rodzaju opodatkowania rolnik złożyć powinien formularz PIT-36 - w przypadku skali podatkowej lub PIT-36L - przy wyborze opodatkowania liniowego. Ponadto niektóre działy specjalne produkcji rolnej muszą zostać zgłoszone do urzędu skarbowego na druku PIT-6 lub PIT-6L. Informację taką dotyczącą rodzajów i rozmiarów zamierzonej w następnym roku produkcji trzeba złożyć do 30 listopada.

Bez PIT

Inaczej przez prawo podatkowe traktowana jest tradycyjna działalność rolnicza taka jak: produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza czy hodowla zwierzęca lub rybna, działalność w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: - miesiąc - w przypadku roślin, - 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, - 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, - 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia - działalność tego typu nie jest opodatkowana podatkiem PIT i nie rodzi obowiązku rocznych rozliczeń.

Rozliczacie PIT-36 lub PIT-36l?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =