Rozliczanie PIT-4R

Finanse osobiste    
ocena

Deklarację PIT-4R zobowiązani są składać pracodawcy będący osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Kiedy powstaje obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-4R? Czy obowiązek złożenia PIT-4R ustaje jeżeli pobrano zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Rozliczanie PIT-4R

pixabay.com

Czym jest PIT-4R?

Formularz PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnicy podatku dochodowego składają go do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano zaliczki. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności przed końcem stycznia - termin zaprzestania działalności jest wówczas równocześnie terminem złożenia deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Istotne jest, że w deklaracji PIT-4R wykazuje się zaliczki należne za dane miesiące, a nie faktycznie wpłacone w tych miesiącach do urzędu. PIT-4R należy złożyć właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania płatnika naczelnikowi urzędu skarbowego, a w przypadku gdy płatnik nie jest osobą fizyczną to w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę firmy (gdy brak jest siedziby to ze względu na miejsce, w którym prowadzona jest działalność).

Brak wypłaty wynagrodzeń a obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R

Płatnicy mają obowiązek obliczać, pobierać i przekazywać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób pozostających w stosunku pracy. W przypadku gdy nie występują zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, pracodawca nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Przepisy prawne nie regulują jednoznacznie tej kwestii, jednak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.11.2011 r., nr IPPB2/415-731/11-4/AK wskazuje, że jeśli podatnik nie dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy, to nie składa także zerowego PIT-4R.

 

 

Źródła:

[1] Krzysztof Skrzypek, Deklaracja PIT-4R za 2011 r. do 31 stycznia 2012, eGospodarka.pl, dostępny w Internecie: http://www.podatki.egospodarka.pl/76032,Deklaracja-PIT4R-za-2011-r-do-31-stycznia-2012,1,65,1.html.

[2] Beata Siwkowska, PIT-4R przy braku wypłat wynagrodzeń, Gazeta Podatkowa nr 6 (838) z dnia 19.01.2012, Gofin.pl, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,61,101774,pit-4r-przy-braku-wyplat-wynagrodzen.html.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =