Rozliczanie PIT dla emeryta

Finanse osobiste    
ocena

Co do zasady ZUS (oraz KRUS) jest jako płatnik świadczeń zobowiązany do sporządzenia i przekazania rocznego obliczenia podatku na druku PIT 40A, zarówno podatnikowi jak i właściwemu urzędowi skarbowemu. Taki formularz powinno otrzymać się do końca lutego i nie trzeba już przesyłać go do US gdyż ZUS zrobi to za nas.

Rozliczanie PIT dla emeryta

photoxpress.com

Istnieje jednak szereg przypadków, w których emeryt czy rencista musi złożyć zeznanie roczne samodzielnie i ma na to termin do końca kwietnia.

UWAGA!

Warunkiem rozliczenia przez ZUS dochodów emeryta jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do dnia 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Kiedy emeryt rozlicza się sam:

- Jeżeli osiąga dodatkowy dochód, poza emeryturą lub rentą np. prowadzi działalność gospodarczą, dorabia sobie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia czy też wynajmuje lokal  musi samodzielnie przygotować swoje zeznanie podatkowe na druku PIT 36 lub PIT 37;

- W sytuacji gdy świadczenia emerytalne lub rentowe rozliczający  otrzymywał jedynie przez część roku podatkowego, a w trakcie pozostałych miesięcy był zatrudniony w zakładzie pracy również musi rozliczyć się samodzielnie;

- Gdy chce skorzystać z ulg podatkowych lub przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego również rozlicza się sam;

- W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub chęci skorzystania z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko również  należy samodzielnie wypełnić  PIT;

- Obowiązek samodzielnego rozliczenia istnieje również gdy emeryt zmienił miejsce zamieszkania i w związku z tym świadczenia wypłaca obecnie inna jednostka ZUS.

Słowniczek

Płatnik

Płatnikiem podatku jest osoba lub instytucja która jest zobowiązana przepisami prawa do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go w odpowiednim terminie na rachunek właściwego organu podatkowego. W przypadku emerytów w roli płatnika występuje najczęściej ZUS, który co miesiąc pomniejsza emeryturę o zaliczkę na podatek dochodowy, a na koniec roku sporządza rozlicznie podatku.

Podatnik

Podatnik to osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu, każdy emeryt który osiąga dochód z emerytury czy jakichkolwiek innych źródeł musi się z niego rozliczyć w urzędzie skarbowym czy to samodzielnie czy za pośrednictwem ZUS. 

PIT 40A

PIT 40A to formularz przygotowywany przez ZUS zawierający roczne rozliczenie podatku, może być ono pełnoprawnym rozliczeniem rocznymPIT, w przypadku gdy emeryt rozlicza się samodzielnie dane z tego formularza ujmuje się w zeznaniu PIT 36 lub PIT 37.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =