Rozliczenie PIT 8C

Finanse osobiste    
ocena

PIT-8C to jeden z formularzy sprawiających podatnikom sporo trudności. Warto przybliżyć sobie informacje na temat tego druku, tym bardziej, iż zaszły w nim znaczące zmiany, które obowiązują po raz pierwszy za rozliczenie za rok 2011.

Rozliczenie PIT 8C

photoxpress.com

Pierwszą ważną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest funkcja formularza PIT-8C. Nie jest to bowiem zeznanie podatkowe takie jak np. PIT-36 lub PIT-37 a rodzaj informacji, która jest niezbędna do wypełnienia właściwego zeznania. Jest on wystawiany przez dokonujące wypłat jednostki do końca miesiąca lutego roku następującego po roku podatkowym powinien być przez nie przekazany zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi. Zgodnie z przepisami podatkowymi PIT 8C ma zastosowanie do dwóch rodzajów dochodów:

- dochodów z kapitałów pieniężnych i dochodów giełdowych;

- dochodów z tzw. innych źródeł m.in: z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, niektórych alimentów, dotacji, dopłat, nagród oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek.

Zmiany w rozliczenia za 2011 rok

Od początku 2011 r. przestały obowiązywać formularze: PIT-8S stanowiący informację o wysokości wypłaconego stypendium a także PIT-2C- oświadczenie stypendysty, że nie pobiera innych przychodów. Powyższe informacje będą musiały znaleźć się obecnie w formularzu PIT-8C. W deklaracji tej trzeba będzie wykazać:

- stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz

- stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

 

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =