Stypendia studenckie 2011/2012 - zmiany

Finanse osobiste    
ocena

Od roku akademickiego 2011/2012 zaszły duże zmiany w sposobie przyznawania stypendiów uczelnianych. Zlikwidowane stypendium naukowe zastąpiło stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przeczytaj, co jeszcze zostało zmienione.

Od tego roku nie wystarczy już wysoka średnia ocen za wyniki w nauce, aby otrzymać stypendium naukowe. Uczelnie stawiają na aktywność naukową i społeczną swoich przyszłych absolwentów. Każda z uczelni może teraz samodzielnie ustalać zasady przyznawania stypendium rektora. Prócz średniej ocen z ubiegłego roku studenckiego, brane są teraz pod uwagę również takie aktywności jak: publikacje naukowe (w tym artykuły naukowe, współautorstwo książek naukowych), aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych (np. wygłoszenie referatu), działalność w Kołach Naukowych i innych uczelnianych stowarzyszeniach i organizacjach.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów językowych oraz staże i wyjazdy zagraniczne. W niewielkim stopniu zostaną docenieni studenci biorący bierny udział w życiu uczelni. Samo uczestnictwo w konferencji również jest brane pod uwagę, lecz w mniejszym stopniu.

Zmiana stypendium naukowego na stypendium rektora dla najlepszych studentów wywołała wiele kontrowersji wśród studentów, bowiem do samego końca nie wiedzieli oni, pod jakim kątem będą oceniani. Z drugiej strony, zwiększy to poziom na uczelniach wyższych. Do niedawna uczelnie uczyły wiedzy teoretycznej, teraz dzięki aktywnemu zaangażowaniu młodej osoby w życie uczelni, może ona nauczyć się wiedzy praktycznej, potrzebnej później w pracy zawodowej.

Zmiany objęły również inne stypendia. Na wielu uczelniach wprowadzono elektroniczny system wypełniania wniosków o stypendia, co jednak nie skróciło czasu oczekiwania na rozpatrzenie decyzji stypendialnej.

Nowością jest również fakt, że obecnie student może pobierać świadczenie pomocy materialnej tylko na jednym wskazanym kierunku bądź uczelni. Do tej pory stypendium naukowe można było pobierać na kilku uczelniach. Zmian nie odczują osoby pobierające stypendium socjalne. Ten rodzaj stypendium dla osób, których dochód w rodzinie jest niższy, się znacząco nie zmienia. Do tej pory można było pobierać tylko jedno stypendium socjalne.

Zmiany dotkną również osób, które po skończeniu jednych studiów rozpoczęły inne na tym samym poziomie. Stypendia w takim wypadku nie przysługują wcale. Wyjątkiem jest kontynuowanie nauki na studiach kolejnego stopnia.

Czy korzystacie ze stypendiów studenckich? Uważacie, że zmiany, które wprowadzono są dobre? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =