Finanse osobiste Zasiłki przysługujące pracownikom

Zasiłki przysługujące pracownikom

-

Zasiłek chorobowy

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego zależy od tego czy pracownik podlega obowiązkowemu czy dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Osoba podlegająca ubezpieczeniu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – tzw. okresu wyczekiwania. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego okres ten wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, przez okres 182 dni, a w przypadku gruźlicy przez 270 dni. Prawo do 270-dniowego okresu zasiłkowego przysługuje także ubezpieczonej w okresie ciąży. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego z ubezpieczenia chorobowego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru lub 100% jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, choroba zawodowa lub ciąża.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

– urodziła dziecko;

– przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobieniu;

– przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten od 1 stycznia 2009r. z tytułu urodzenia dziecka wynosi:

– 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

– 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

– 33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

– 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

– 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Zasiłek przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje wówczas przez okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

Poprzedni artykułZawieszenie prawa do emerytury
Następny artykułJak zatrudnić emeryta?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Fordanser – kto to, co robi?

Fordanse r- to określenie obecnie częściej pojawia się w krzyżówkach i quizach, niż w codziennym użyciu. Wyraz ten pochodzi z zestawienia słów z języka niemieckiego i francuskiego (Vor- danceur).

Jak zerwać lokatę?

Lokaty terminowe są produktem polegającym na zawarciu umowy z bankiem i wpłaceniu określonej kwoty pieniężnej na określony czas. Okres trwania lokaty może trwać od kilku dni do kilku lat. Jednym z podstawowych praw, jakie posiada klient, jest możliwość zerwania takiego depozytu przed upływem czasu określonego w umowie. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami finansowymi dla osoby likwidującej lokatę, jedynym minusem jest utrata odsetek (w całości lub w części), które bank gwarantował po dotrzymaniu terminu trwania depozytu.

Zobacz też

Jak zrobić czerwone kolczyki z koralików?

Jeśli tylko ktoś lubi biżuterię w kolorze czerwonym, to te kolczyki są dla niego. Są zrobione z kamienia półszlachetnego, są skromne, nierzucające się zbytnio w oczy, a przy tym banalne w konstrukcji, więc na pewno pozyskają sobie mnóstwo zwolenniczek chętnych własnoręcznego wykonania takiej biżuterii. Nie potrzebne są do tego ani skomplikowane akcesoria ani duże umiejętności. Każda z nas może stać się ich właścicielką poświęcając na to nie cały kwadrans.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: