Zysk po roku inwestowania

Finanse osobiste    
ocena

By wyliczyć możliwą wysokość zysku z tytułu inwestycji, należy przeanalizować zeszłoroczne gratyfikacje z tytułu lokaty kapitału w odpowiednie instrumenty, lub też dostępne na rynku oferty.

Zysk po roku inwestowania

pixabay.com

- Lokaty złotówkowe - obecnie oferta banków w zakresie oprocentowania lokat nie jest zbyt zachęcająca, średnie stałe proponowane przez nie oprocentowanie oscyluje ok 4-5% rocznie. Oprocentowanie stałe powyżej 6% w skali roku oferuje: SKOK Wspólnota (6,9%), FM Bank (6,20%), Meritum Bank (6,20%) Get Bank (6,15%), Eurobank (6,10%).Najniższe zaś profity z lokaty klient otrzyma w Pekao (2,15%), BZ WBK (2,50%), BNP Paribas (3%). W przypadku oprocentowania zmiennego.

- Lokaty walutowe dolarowe - oferta banków w zakresie tych instrumentów ustanawia oprocentowanie na poziomie ok 1% w skali roku. Najkorzystniejsze warunki proponują POLBANK (2,75%), Alior Bank (2,20%), Getin Bank, Multi Bank (2%). Najmniej korzystne zaś warunki oferowane są przez Nordea Bank (0,25%), Citi Handlowy (0,40%), BZ WBK (0,45%).

- Lokaty walutowe w euro - lokaty w euro są przeciętnie oprocentowane na poziomie 1-2% rocznie. Najciekawszą z punktu widzenia klienta ofertę przedstawiają Polbank (3,55%), Alior Bank (3%), Bank Millenium i Multibank (2,50%). Najgorszą propozycję mają zaś Citi Handlowy (0,55%), Nordea Bank (0,60%), BGK (0,80%), Paribas (0,85%).

- Fundusze i subfundusze pieniężne - średnia roczna stopa zwrotu (na marzec 2012 roku) tego instrumentu wyniosła 4,8%. Największe profity dawały fundusz Opera Pecunia.pl (7,56%), Idea Premium SFIO (7,22%), KBC Portfel Pieniężny (6,51%). Na najskromniejsze gratyfikacje mogą zaś liczyć klienci, którzy zainwestowali swoje pieniądze w fundusze takie jak: Investor Gotówkowy (3,6%), Investor Płynna Lokata (3,77%), Credit Agricole Lokacyjny (3,81%).

- Fundusze i subfundusze polskich papierów dłużnych - jest to instrument, który nie dość, że oferuje bardzo korzystne średnie roczne stopy zwrotu inwestorowi - 7,5% (stan na marzec 2012r.), to jeszcze jest bezpieczną formą lokowania kapitału. Najlepsze fundusze tego typu to PZU Papierów Dłużnych Polonez (14,5%), PKO Papierów Dłużnych Plus (9,79%), UniKorona Obligacje (9,49%), Aviva Investors Obligacji (9,48%). Najsłabszą ofertą dysponują zaś BPH Obligacji 2 (2,59%), BPH Obligacji 1 (3,41%), BPS Obligacji (3,7%).

- Fundusze Akcji - to najmniej atrakcyjna forma lokowania posiadanych zasobów, roczna stopu zwrotu na marzec 2012 roku wyniosła średnio -12,28%. Najlepiej wypadły Quercus Agresywny (- 4,86%) i Aviva Investors Nowych Spółek (- 7,33%). Najgorszy wynik zaś osiągnął Pioneer Akcji Polskich ( - 34,23%).

Widoczna jest pogłębiająca się tendencja do kurczenia się zysków z inwestycji w akcje. Lokaty także nie oferują atrakcyjnych stóp zwrotu. Dodatkowo nie jest już możliwe zakładanie lokat z dzienną kapitalizacją odsetek, co pozwalało uniknąć płacenia podatku Belki i zwiększało przychody z inwestycji. Jedyną rozsądną ofertą jest więc lokowanie kapitału w obligacje lub fundusze obligacji, które dają wyższą średnią stopę zwrotu niż lokaty i większe bezpieczeństwo zwrotu kapitału z zyskiem niż inne rodzaje funduszy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =